Tịnh Xá Ngọc Châu

Tên doanh nghiệp: Tịnh Xá Ngọc Châu
Địa chỉ: Đường Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 386 2657
Ngành nghề kinh doanh: đền, chùa phật giáo

Địa chỉ doanh nghiệp:Đường Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *