Nhãn: sản xuất và kinh doanh

Cty TNHH MTV Vân Ngọc Vi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Vân Ngọc Vi. Địa chỉ: 204A Trần Hưng Đạo, Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Phát Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phát Thành. Địa chỉ: 8 Hai Bà Trưng Str., Gia Nghĩa Townlet, Đắk Nông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH Minh Nhật

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Nhật. Địa chỉ: 80 Highway 11, Ea T' Ling Townlet, Cư Jút Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Thăng Tịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thăng Tịnh. Địa chỉ: Kiến Đức Townlet, Đắk R'Lấp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH An Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Phú. Địa chỉ: Km2 Highway 14, Nghĩa Phú , Gia Nghĩa Townlet. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty mía đường Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty mía đường Đắk Nông. Địa chỉ: Km14, Highway 14, Tâm Thắng IZ. Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd,nước khoáng & nước uống tinh khiết, sx & kd,phân bón ,

Cty CP Đông Bắc

Tên doanh nghiệp: Cty CP Đông Bắc. Địa chỉ: Dak Rồ Hamlet, Krông Nô Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,trồng trọt,vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh - CN Điện Biên. Địa chỉ: Tân Thanh , Điện Biên. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd,tin học ,

Cty TNHH dược phẩm Hà Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Hà Thành. Địa chỉ: 43 Group 3, Thanh Bình , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị

Cty CP đầu tư xây dựng & quản lý Đường Bộ II Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP đầu tư xây dựng & quản lý Đường Bộ II Điện Biên. Địa chỉ: Group 15, Him Lam , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx

Cty CP sách và thiết bị trường học tỉnh Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP sách và thiết bị trường học tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: 20, Muong Thanh , Dien Bien Phu Town. Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx &

Cty CP thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại xuất nhập khẩu Điện Biên. Địa chỉ: Thanh Binh , Dien Bien Phu Town. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

HTX xây dựng thương mại Hưng Hải

Tên doanh nghiệp: HTX xây dựng thương mại Hưng Hải. Địa chỉ: Area 3, IV, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx

Nhà Máy xay xát Thành Lập

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy xay xát Thành Lập. Địa chỉ: Sub-hamlet.1A, Vị Đông Hamlet, Vị Thuỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,máy móc & thiết bị nông lâm nghiệp

Xí nghiệp cấp thoát nước Hậu Giang

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp cấp thoát nước Hậu Giang. Địa chỉ: 171 Trần Hưng Đạo Str., ward 5, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: nước sạch , sx & kd.

HTX cơ khí Long Mỹ

Tên doanh nghiệp: HTX cơ khí Long Mỹ. Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo Str., Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd.

DNTN Vạn Thành

Tên doanh nghiệp: DNTN Vạn Thành. Địa chỉ: 162 Area 5, Hiệp Thành , Ngã Bảy Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

DNTN Thuỳ Linh

Tên doanh nghiệp: DNTN Thuỳ Linh. Địa chỉ: 9 Lê Lai Str., 1, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: thuốc lá , sx & kd.

DNTN Tân Bích

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Bích. Địa chỉ: 78-79 Phú Lợi Group, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác ,

DNTN Tân Hoà

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Hoà. Địa chỉ: Group 4B, Bảy Ngàn Townlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd.

DNTN Quang Loan

Tên doanh nghiệp: DNTN Quang Loan. Địa chỉ: 308/1 Xẻo Cao Sub-hamlet, Thạnh Xuân Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác ,

DNTN Nguyễn Thiện Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Nguyễn Thiện Hưng. Địa chỉ: 1430/4 Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd.

DNTN Ngọc Sương

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngọc Sương. Địa chỉ: 1/9 Trần Hưng Đạo Str., Phụng Hiệp Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác ,

DNTN Mỹ Tân

Tên doanh nghiệp: DNTN Mỹ Tân. Địa chỉ: Hoà Phụng A Sub-hamlet, Kinh Cùng Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd,xăng dầu , kd.

DNTN Ngọc An 1

Tên doanh nghiệp: DNTN Ngọc An 1. Địa chỉ: Phương An A Sub-hamlet, Phương Phú Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd.

DNTN mỹ nghệ Đại Việt

Tên doanh nghiệp: DNTN mỹ nghệ Đại Việt. Địa chỉ: 270 Trường Khánh 1 Sub-hamlet, Long Thạnh Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd.

DNTN Minh Khôi

Tên doanh nghiệp: DNTN Minh Khôi. Địa chỉ: Sub-hamlet 4, Vị Thuỷ Hamlet, Vị Thuỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

DNTN Khung Hình Rạch Ròi

Tên doanh nghiệp: DNTN Khung Hình Rạch Ròi. Địa chỉ: Tân Long B Sub-hamlet, Bình Thành Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

DNTN Huỳnh Châu

Tên doanh nghiệp: DNTN Huỳnh Châu. Địa chỉ: 52 Nguyễn Thái Học Str., Area 3, 1, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác ,

DNTN Hưng Long

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Long. Địa chỉ: Area 3, 5, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

DNTN Hoàng Đẹp

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Đẹp. Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Vĩnh Thuận Hamlet, Vị Thủy Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd,xăng dầu , kd.

DNTN Hoàng Hôn 2

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Hôn 2. Địa chỉ: Sub-hamlet1, Nàng Mau Townlet, Vị Thủy Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd.

DNTN Duy Phương

Tên doanh nghiệp: DNTN Duy Phương. Địa chỉ: Châu Thành A1 Group, Thị trấn Phụng Hiệp Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd.

DNTN Hải Âu

Tên doanh nghiệp: DNTN Hải Âu. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd.

DNTN Hải Đăng

Tên doanh nghiệp: DNTN Hải Đăng. Địa chỉ: Thuận Hưng Group, Ngã Sáu Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: kho lạnh & nước đá , sx & kd.

DNTN Bảy Bà

Tên doanh nghiệp: DNTN Bảy Bà. Địa chỉ: Mỹ Quới Group, Cây Dương Townlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác , sx &

Cty TNHH Vị Thanh 1

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vị Thanh 1. Địa chỉ: 33 Str.1-5, Area 1, 1, Vị Thanh Town. Ngành nghề kinh doanh: rượu & đồ uống có cồn , sx & kd.

Cty TNHH thương mại dịch vụ Tiết Cuội

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ Tiết Cuội. Địa chỉ: Area 1, 7, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,vật liệu xây dựng khác ,

Cty TNHH thiết bị văn phòng Nam Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thiết bị văn phòng Nam Phương. Địa chỉ: 4 Đoàn Thị Điểm Str., Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , linh kiện điện tử, sx & kd.

Cty TNHH Tân Hưng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Hưng Long. Địa chỉ: Group 3 Vị Tân, Vị Tân Hamlet, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH Tân Huy Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Huy Hoàng. Địa chỉ: 379 Phú Lợi Group, Tân Phú Thạnh Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu cách nhiệt , sx & kd.

Cty TNHH Mỹ Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Mỹ Linh. Địa chỉ: 440 Group Hưng Thạnh, Đông Phước A Hamlet, Châu Thành Dist. Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Đài Sen

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đài Sen. Địa chỉ: Trường Khánh 1, Long Thạnh Hamlet, Phụng Hiệp Dist. Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd.

Cty thương nghiệp tổng hợp Phụng Hiệp

Tên doanh nghiệp: Cty thương nghiệp tổng hợp Phụng Hiệp. Địa chỉ: 1/79 Trần Hưng Đạo Str., Ngã Bảy Town, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,xăng

Cty CP sách thiết bị trường học Hậu Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP sách thiết bị trường học Hậu Giang. Địa chỉ: 50 Nguyễn Thái Học Str., 1, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd.

Cty CP mía đường Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty CP mía đường Cần Thơ. Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo Str., 7, Vị Thanh. Ngành nghề kinh doanh: đường , sx & kd,phân bón , sx & kd,bánh kẹo ,

DNTN Thái Sơn

Tên doanh nghiệp: DNTN Thái Sơn. Địa chỉ: Area 2, 8, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

DNTN Triều Thâm

Tên doanh nghiệp: DNTN Triều Thâm. Địa chỉ: 223 Lê Lợi Str., 2, Cà Mau (135 Lý Văn Lâm, 1, ). Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx &

Cửa hàng Trí Ngọc Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cửa hàng Trí Ngọc Cà Mau. Địa chỉ: 130 Phan Bội Châu Str., 7. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,composite , sản phẩm & vật liệu.

Cty xăng dầu Cà Mau

Tên doanh nghiệp: Cty xăng dầu Cà Mau. Địa chỉ: 989 Lý Thường Kiệt Str., 6, Cà Mau. Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd,xăng dầu , kd.