Tag Archives: rèm cửa

Cửa Hàng Phú Cảnh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Phú Cảnh
Địa chỉ: 281 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 371 4176
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Cơ Sở Màn Rèm Thu Hằng

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Màn Rèm Thu Hằng
Địa chỉ: 567 Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 715 565
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản

Cơ Sở Màn Rèm Ly Ly

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Màn Rèm Ly Ly
Địa chỉ: 310 Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 612 312
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản

Cơ Sở Màn Rèm Kim Dung

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Màn Rèm Kim Dung
Địa chỉ: 262 Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 645 417
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản

Cửa Hàng Màn Rèm Gối Ga Xuân Cảnh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Rèm Gối Ga Xuân Cảnh
Địa chỉ: 248 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 01268 573 870
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

DNTN Công Minh

Tên doanh nghiệp: DNTN Công Minh
Địa chỉ: 42 Lê Độ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 828 505
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa …

Đại Lý Màn Rèm Thế Cúc

Tên doanh nghiệp: Đại Lý Màn Rèm Thế Cúc
Địa chỉ: 43 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0903 580 947
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Tiệm Màn Rèm Lý

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Rèm Lý
Địa chỉ: 443 Đường Phan Chu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 873 306
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Nhà May Màn Rèm Tuyết Phương

Tên doanh nghiệp: Nhà May Màn Rèm Tuyết Phương
Địa chỉ: 373 Đường Phan Chu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 2 472 515
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản

Tiệm Màn Rèm Thùy Hương

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Rèm Thùy Hương
Địa chỉ: 313 Đường Phan Chu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 461 665
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cửa Hàng Màn Rèm Nệm Hạnh Phương Dung

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Rèm Nệm Hạnh Phương Dung
Địa chỉ: 236 Đường Phan Chu Trinh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 582 324
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa

Cửa Hàng Màn Rèm Quỳnh Giang

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Rèm Quỳnh Giang
Địa chỉ: 95 Đường Phạm Văn Nghị, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 523 949
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cở Sở May Màn Rèm Hải Hạnh

Tên doanh nghiệp: Cở Sở May Màn Rèm Hải Hạnh
Địa chỉ: 586 Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 759 216
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa

Cơ Sở May Màn Rèm Cao Cấp Hoàng Gia

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở May Màn Rèm Cao Cấp Hoàng Gia
Địa chỉ: 162 Đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0978 984 838
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa

Cửa Hàng Rèm Màn Hoa Nhi

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Rèm Màn Hoa Nhi
Địa chỉ: 148 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 873 128
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Công Ty TNHH Trần An

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Trần An
Địa chỉ: 806 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3 935 645
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Nhà May Màn Rèm Thanh Thu

Tên doanh nghiệp: Nhà May Màn Rèm Thanh Thu
Địa chỉ: 1139 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 6 285 425
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cửa Hàng Phương Nga

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Phương Nga
Địa chỉ: 415 Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
Điện thoại: 0511. 3 835 496
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa …

Cửa Hàng Màn Rèm Thanh Mai

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Rèm Thanh Mai
Địa chỉ: 345C Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0121 673 7179
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Cửa Hàng Rèm Mạnh Hùng

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Rèm Mạnh Hùng
Địa chỉ: 158 Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 123 735
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Cửa Hàng Phương Liên

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Phương Liên
Địa chỉ: 100 Đường Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 629 8109
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Rèm Cửa Hạnh Nhung

Tên doanh nghiệp: Rèm Cửa Hạnh Nhung
Địa chỉ: 56 Đường Lý Văn Tố, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3940 819
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Rèm Cửa Thùy Dung

Tên doanh nghiệp: Rèm Cửa Thùy Dung
Địa chỉ: 167 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 2246 874
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

DNTN Thương mại & Dich vụ Tuyết Phương

Tên doanh nghiệp: DNTN Thương mại & Dich vụ Tuyết Phương
Địa chỉ: 244 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 2472 515
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

DNTN Sản xuất & Thương mại Rèm cửa Minh Tuyết

Tên doanh nghiệp: DNTN Sản xuất & Thương mại Rèm cửa Minh Tuyết
Địa chỉ: 172 Kỳ Đồng, Q. Thanh Khê,TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 2479 040
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Cửa Hàng Rèm Cửa Cao Cấp Kim Lan

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Rèm Cửa Cao Cấp Kim Lan
Địa chỉ: 235/1A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 221 0203
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa ,

Công Ty Quang Minh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Quang Minh
Địa chỉ: 90, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 378 3200
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn
Website:

Cơ Sở Sản Xuất Mái Che Di Động Chương Phát

Tên doanh nghiệp: Cơ Sở Sản Xuất Mái Che Di Động Chương Phát
Địa chỉ: 923, Quốc Lộ 91, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 853 394
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cửa Hàng Màn Cửa Phương

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Phương
Địa chỉ: 17/9, Đường Lê Thái Tổ, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 391 2838
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa chỉ …

Cửa Hàng Màn Sáo Phương Quỳnh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Sáo Phương Quỳnh
Địa chỉ: 50, Đường Ngô Đức Kế, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3832 658
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa …

Cửa Hàng Màn Cửa Ngọc Diễm

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Ngọc Diễm
Địa chỉ: 132, Đường Cách Mạng Tháng 8, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 2 464 939
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Cửa Hàng Màn Cửa Thùy Linh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Thùy Linh
Địa chỉ: 69, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 834 755
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cửa Hàng Màn Cửa Kim Nhã

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Kim Nhã
Địa chỉ: 50, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 6 252 868
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Cửa Hàng Nệm Rèm Màn Thành

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Nệm Rèm Màn Thành
Địa chỉ: 119, Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 730 345
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa …

Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Lạc

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Lạc
Địa chỉ: 119A Quang Trung, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3753 793
Ngành nghề kinh doanh:

Tiệm Màn Hoàng

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Hoàng
Địa chỉ: 64, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 2 243 244
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa chỉ doanh …

Cửa Hàng Màn Cửa Kim Xuân

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Kim Xuân
Địa chỉ: 12, Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3 815 817
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Cửa Hàng Màn Cửa Minh Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Minh Hoàng
Địa chỉ: 2/6, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 6 280 668
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất

Tiệm Màn Cửa Cao Cấp Phương Anh

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Cửa Cao Cấp Phương Anh
Địa chỉ: 21/40, Quốc Lộ 91, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 351 4179
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa …

Tiệm Chăn Gối Nệm Edena

Tên doanh nghiệp: Tiệm Chăn Gối Nệm Edena
Địa chỉ: 317/2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 384 7625
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Cửa Hàng Màn Cửa Phương Anh

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Cửa Phương Anh
Địa chỉ: 40, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 651 4119
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Tiệm Màn Rèm Hiệp Thành

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Rèm Hiệp Thành
Địa chỉ: 391/33, Đường Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 622 47392
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán

Cửa Hàng Màn Sáo Cao Cấp

Tên doanh nghiệp: Cửa Hàng Màn Sáo Cao Cấp
Địa chỉ: 94/4, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 394 2135
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất &

Tiệm Màn Cửa Nhật Tân

Tên doanh nghiệp: Tiệm Màn Cửa Nhật Tân
Địa chỉ: 693, Đường Hà Hoàng Hổ, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076. 3945 397
Ngành nghề kinh doanh: rèm cửa , sản xuất & bán buôn

Địa chỉ …