Nhãn: quần áo may sẵn

Cty LD may Hồng Việt Trà Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty LD may Hồng Việt Trà Vinh. Địa chỉ: 420 Str.2/9, Gr.5, Châu Thành Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Quang Lung Meko

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Lung Meko. Địa chỉ: Lot 28, Trà Nóc IZ. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc , quần áo may sẵn ,

Cty TNHH may xuất nhập khẩu Hào Tân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất nhập khẩu Hào Tân. Địa chỉ: Cái Sơn Hàng Bàng IZ., An Bình , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn ,

Cty TNHH may xuất khẩu Việt Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Việt Thành. Địa chỉ: Cái Sơn, Hàng Bàng IZ., An Bình , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH may Phước Thới

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Phước Thới. Địa chỉ: Thới Ngươn Str., Phước Thới , Ô Môn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Xí nghiệp may mặc xuất khẩu Meko

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp may mặc xuất khẩu Meko. Địa chỉ: Trà Nóc IZ, Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Tây Đô. Địa chỉ: 73 Mậu Thân Str., Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,may mặc , tạo

Cty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng. Địa chỉ: 425B Nguyễn Đình Chiểu Str., 8, Bến Tre Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH Khang Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khang Thịnh. Địa chỉ: 2525 Phan Văn Năm Str., Group 3, Cái Vồn Townlet. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may Phương Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Phương Nam. Địa chỉ: 383 Cách Mạng Tháng 8, Phước Nguyên , Bà Rịa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may mặc Trung Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc Trung Nhân. Địa chỉ: 748/8 Area l, Str. 30/4, 11, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may Thăng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Thăng Long. Địa chỉ: 62/4Trần Bình Trọng Str., 8, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Hy Vọng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hy Vọng. Địa chỉ: 1 Highway 56, Hòa Long Hamlet, Bà Rịa. Ngành nghề kinh doanh: len & sản phẩm len , sx & kd,may mặc , quần áo may sẵn

Cty TNHH Hikosen Cara

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hikosen Cara. Địa chỉ: Đông Xuyên IZ., Rạch Dừa , Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Domoko

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Domoko. Địa chỉ: 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà. Địa chỉ: Area 3, Long Toàn , Bà Rịa Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH Công Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công Minh. Địa chỉ: 1003/14 Bình Giã Str., 10, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Tiến Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Minh. Địa chỉ: 1534 Str., 30/4, 12, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Vinh Nhơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vinh Nhơn. Địa chỉ: 1768 Str. 30/4, 12, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may xuất khẩu Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty CP may xuất khẩu Vũng Tàu. Địa chỉ: Road 5, Đông Xuyên IZ., Rạch Dừa , Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc

Cty TNHH vật tư may xuất khẩu Tân Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vật tư may xuất khẩu Tân Bình. Địa chỉ: 151B Đinh Bộ Lĩnh Str., 9, Mỹ Tho. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH Nam Of London

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nam Of London. Địa chỉ: Mỹ Tho IZ, Bình Đức Hamlet, Châu Thành Dist. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may Tiền Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Tiền Tiến. Địa chỉ: 234 Str.6, Highway 50, Mỹ Tho. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may Sông Tiền

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Sông Tiền. Địa chỉ: Road 864, Bình Tạo Group, Trung An Hamlet, Mỹ Tho. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may xuất khẩu Mỹ An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Mỹ An. Địa chỉ: 408/12 Hà Hoàng Hổ Str., Mỹ Hoa Hamlet, Long Xuyên. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH may xuất khẩu Long Xuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Long Xuyên. Địa chỉ: 1249E/63 Bình Đức 1 Str., Bình Đức , Long Xuyên. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH may xuất khẩu Đức Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Đức Thành. Địa chỉ: 12/1 Trần Hưng Đạo Str., Mỹ Thới , Long Xuyên. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH Tiền Vệ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiền Vệ. Địa chỉ: Km 1954 Highway 1A, Tân Khánh , Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

DNTN Hoà Thành Long An

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoà Thành Long An. Địa chỉ: 233 Phan Văn Mảng Str., Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,túi

DNTN Hưng Phú

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Phú. Địa chỉ: 120 Châu Thị Kim Str., 3, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

DNTN Na Sa

Tên doanh nghiệp: DNTN Na Sa. Địa chỉ: 376 Vĩnh Bình Sub-hamlet, An Vĩnh Ngãi Hamlet. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An. Địa chỉ: 53 Phan Văn Lại Str., 6, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây

DNTN Phước Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Phước Lợi. Địa chỉ: 50 Võ Công Tào, Area 1, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

DNTN sản xuất may mặc Long An

Tên doanh nghiệp: DNTN sản xuất may mặc Long An. Địa chỉ: 31A Nguyễn Thị Bảy, 6, Tân An. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may mặc Thịnh Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc Thịnh Đạt. Địa chỉ: Vàm Sub-hamlet, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may Song Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Song Hồng. Địa chỉ: 10A1 Tấn Long Group, Thạnh Phú Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc ,

Cty TNHH Long Kim

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Kim. Địa chỉ: Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thủ công mỹ nghệ , sx

Cty TNHH Glorytex Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Glorytex Vina. Địa chỉ: Lot HC 15 Xuyên á IZ., Mỹ Hạnh Bắc Hamlet, Đức Hòa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH Dolim Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dolim Vina. Địa chỉ: Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty Shing Sung Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty Shing Sung Việt Nam. Địa chỉ: Đức Lập Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may xuất khẩu Long An

Tên doanh nghiệp: Cty CP may xuất khẩu Long An. Địa chỉ: 373 Highway 1, 4, Tân An Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH may Thuận Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Thuận Tiến. Địa chỉ: Lot 2/15 Phan Thiết IZ., Phan Thiết. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may xuất khẩu Phan Thiết

Tên doanh nghiệp: Cty CP may xuất khẩu Phan Thiết. Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội Str., Phan Thiết. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty CP may Bình Thuận – Nhà Bè

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Bình Thuận - Nhà Bè. Địa chỉ: 204 Thống Thất Str., Tân Thiện Hamlet, La Gi Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH Emerald Blue Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Emerald Blue Việt Nam. Địa chỉ: 105 Amata IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Fashy (Viễn Đông)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Fashy (Viễn Đông). Địa chỉ: Lot 1, Tân Hiệp Garment Area, Tân Hiệp , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH First Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH First Vina. Địa chỉ: Road 2, Tam Phước IZ., Tam Phước Commune, Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Heera Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Heera Vina. Địa chỉ: Tam Phước IZ, Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Ichong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ichong. Địa chỉ: 1 Line 5A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Jiangsu Jing Meng (Vietnam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Jiangsu Jing Meng (Vietnam). Địa chỉ: 104/2-2, Amata IZ., Long Bình , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.