Tag Archives: may mặc

Công Ty TNHH DLC Business & Manufacture

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH DLC Business & Manufacture
Địa chỉ: 268 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh (TP.HCM)
Mã số thuế: 0313393461
Điện thoại: 0901187236
Năm thành lập: 2015
Email: info@dlcbm.vn
Website: http://dlcbm.vn
Loại hình: …

Cty LD may Hồng Việt Trà Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty LD may Hồng Việt Trà Vinh
Địa chỉ: 420 Str.2/9, Gr.5, Châu Thành Townlet, Châu Thành Dist.
Điện thoại: 74-3872554, 6266054
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH Quang Lung Meko

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quang Lung Meko
Địa chỉ: Lot 28, Trà Nóc IZ
Điện thoại: 710-3843835
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH may xuất nhập khẩu Hào Tân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất nhập khẩu Hào Tân
Địa chỉ: Cái Sơn Hàng Bàng IZ., An Bình , Ninh Kiều Dist.
Điện thoại: 710-3911909, 3911919
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn ,

Cty TNHH may xuất khẩu Việt Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Việt Thành
Địa chỉ: Cái Sơn, Hàng Bàng IZ., An Bình , Ninh Kiều Dist.
Điện thoại: 710-3911555
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Cty TNHH may Phước Thới

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Phước Thới
Địa chỉ: Thới Ngươn Str., Phước Thới , Ô Môn Dist.
Điện thoại: 710-3660789
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Xí nghiệp may mặc xuất khẩu Meko

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp may mặc xuất khẩu Meko
Địa chỉ: Trà Nóc IZ, Cần Thơ
Điện thoại: 710-3842263, 3841298
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: www.mekogarmentco.com

Địa chỉ …

An Phuoc Co. Ltd

Tên doanh nghiệp: An Phuoc Co. Ltd
Địa chỉ: 28 Nguyen Trai St., An Hoi , Ninh Kieu Dist
Điện thoại: 811244 – 811244
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,nhà sản xuất & bán buôn

Địa chỉ doanh nghiệp:28 …

Cty CP may Tây Đô

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Tây Đô
Địa chỉ: 73 Mậu Thân Str., Ninh Kiều Dist.
Điện thoại: 710-3894923
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,may mặc , tạo mẫu, thiết

Công ty TNHH Việt Hồng May Xuất Khẩu

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Hồng May Xuất Khẩu
Địa chỉ: 425B Tỉnh lộ 885, Phường 8, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại: 075. 3 824 990 – 075. 3 812 080
Ngành nghề kinh doanh: may

Cty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Việt Hồng
Địa chỉ: 425B Nguyễn Đình Chiểu Str., 8, Bến Tre Town
Điện thoại: 75-3824990
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa …

Cty TNHH Khang Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khang Thịnh
Địa chỉ: 2525 Phan Văn Năm Str., Group 3, Cái Vồn Townlet
Điện thoại: 70-3740444
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH may Phương Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Phương Nam
Địa chỉ: 383 Cách Mạng Tháng 8, Phước Nguyên , Bà Rịa
Điện thoại: 64-3826736
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH may mặc Trung Nhân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc Trung Nhân
Địa chỉ: 748/8 Area l, Str. 30/4, 11, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3620327
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH may Thăng Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Thăng Long
Địa chỉ: 62/4Trần Bình Trọng Str., 8, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3818159
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: www.petshop.vn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hy Vọng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hy Vọng
Địa chỉ: 1 Highway 56, Hòa Long Hamlet, Bà Rịa
Điện thoại: 64-3828493
Ngành nghề kinh doanh: len & sản phẩm len , sx & kd,may mặc , quần áo may sẵn ,

Cty TNHH Hikosen Cara

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hikosen Cara
Địa chỉ: Đông Xuyên IZ., Rạch Dừa , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848374, 3848331
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: www.hikosen-cara.com

Địa chỉ …

Cty TNHH Phước Đồng Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Đồng Lợi
Địa chỉ: 104 Lê Hồng Phong Str., 4, Vũng Tầu
Điện thoại: 64-3859981
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , tạo mẫu, thiết kế

Địa chỉ doanh nghiệp:104 Lê Hồng Phong Str., …

Cty TNHH Domoko

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Domoko
Địa chỉ: 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Vũng Tàu
Điện thoại: 3611115
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:199 Nam Kỳ Khởi …

Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và du lịch Hồng Hà
Địa chỉ: Area 3, Long Toàn , Bà Rịa Town
Điện thoại: 64-3737242
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH Công Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công Minh
Địa chỉ: 1003/14 Bình Giã Str., 10, Vũng Tàu
Điện thoại: 3849432, 3613304
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1003/14 Bình …

Cty TNHH Tiến Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Minh
Địa chỉ: 1534 Str., 30/4, 12, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848976, 3622752
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1534 Str., 30/4, …

Cty TNHH Vinh Nhơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vinh Nhơn
Địa chỉ: 1768 Str. 30/4, 12, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3623795
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1768 Str. 30/4, 12, …

Cty CP may xuất khẩu Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty CP may xuất khẩu Vũng Tàu
Địa chỉ: Road 5, Đông Xuyên IZ., Rạch Dừa , Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3848372, 3849422
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may

Cty TNHH vật tư may xuất khẩu Tân Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vật tư may xuất khẩu Tân Bình
Địa chỉ: 151B Đinh Bộ Lĩnh Str., 9, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3879201
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH Nam Of London

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nam Of London
Địa chỉ: Mỹ Tho IZ, Bình Đức Hamlet, Châu Thành Dist
Điện thoại: 73-3854153
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: www.dongtai.com

Địa …

Cty CP may Tiền Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Tiền Tiến
Địa chỉ: 234 Str.6, Highway 50, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3851201
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:234 Str.6, Highway …

Cty CP may Sông Tiền

Tên doanh nghiệp: Cty CP may Sông Tiền
Địa chỉ: Road 864, Bình Tạo Group, Trung An Hamlet, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3854130
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 228 QUỐC LỘ 15, PHƯỜNG THỐNG NHẤT, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Điện thoại: 061. 381 6196
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty,công ty may

Cty TNHH may xuất khẩu Mỹ An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Mỹ An
Địa chỉ: 408/12 Hà Hoàng Hổ Str., Mỹ Hoa Hamlet, Long Xuyên
Điện thoại: 76-3846765, 3848818, 3848819
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH may xuất khẩu Long Xuyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Long Xuyên
Địa chỉ: 1249E/63 Bình Đức 1 Str., Bình Đức , Long Xuyên
Điện thoại: 76-3858555
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH may xuất khẩu Đức Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may xuất khẩu Đức Thành
Địa chỉ: 12/1 Trần Hưng Đạo Str., Mỹ Thới , Long Xuyên
Điện thoại: 76-3833717
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH Tiền Vệ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiền Vệ
Địa chỉ: Km 1954 Highway 1A, Tân Khánh , Tân An
Điện thoại: 72-3512211
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Km …

DNTN Hoà Thành Long An

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoà Thành Long An
Địa chỉ: 233 Phan Văn Mảng Str., Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 3871144
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,túi xách,

DNTN Hưng Phú

Tên doanh nghiệp: DNTN Hưng Phú
Địa chỉ: 120 Châu Thị Kim Str., 3, Tân An
Điện thoại: 3826635, 3551335
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:120 Châu …

DNTN Na Sa

Tên doanh nghiệp: DNTN Na Sa
Địa chỉ: 376 Vĩnh Bình Sub-hamlet, An Vĩnh Ngãi Hamlet
Điện thoại: 3838878
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:376 Vĩnh Bình …

Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất kinh doanh XNK tổng hợp Long An
Địa chỉ: 53 Phan Văn Lại Str., 6, Tân An
Điện thoại: 72-3829576
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa

DNTN Phước Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Phước Lợi
Địa chỉ: 50 Võ Công Tào, Area 1, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3871368
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ …

DNTN sản xuất may mặc Long An

Tên doanh nghiệp: DNTN sản xuất may mặc Long An
Địa chỉ: 31A Nguyễn Thị Bảy, 6, Tân An
Điện thoại: 3835818
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd
Website: tglongan.com.vn

Địa …

Cty TNHH may mặc Thịnh Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc Thịnh Đạt
Địa chỉ: Vàm Sub-hamlet, Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3871421
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH may Song Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may Song Hồng
Địa chỉ: 10A1 Tấn Long Group, Thạnh Phú Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3635899
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),may mặc , quần

Cty TNHH Long Kim

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Long Kim
Địa chỉ: Bến Lức Townlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3871218
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,thủ công mỹ nghệ , sx & kd

Cty TNHH Glorytex Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Glorytex Vina
Địa chỉ: Lot HC 15 Xuyên á IZ., Mỹ Hạnh Bắc Hamlet, Đức Hòa Dist.
Điện thoại: 0723751470-71-72-73
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,dệt

Cty TNHH Dolim Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dolim Vina
Địa chỉ: Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3890656
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Long Hiệp Hamlet, Bến …

Cty TNHH dệt Việt Nam Chung Shing

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dệt Việt Nam Chung Shing
Địa chỉ: Group 4, Highway 1, Nhựt Chánh Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3871991
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , phụ liệu ngành may(trừ dây khóa kéo),vải, sợi

NHÀ MAY TRUNG

Tên doanh nghiệp: NHÀ MAY TRUNG
Địa chỉ: 11/13B Quốc Lộ 1A, Phường 4, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072. 382 3080
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty, dệt may may mặc thời

NHÀ MAY YẾN

Tên doanh nghiệp: NHÀ MAY YẾN
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Bẹ, Huyện Cần Giuộc, Thị Trấn Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072. 387 4554
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty, dệt may may mặc

NHÀ MAY THANH THỦY

Tên doanh nghiệp: NHÀ MAY THANH THỦY
Địa chỉ: 154 NGUYỄN TRUNG TRỰC, PHƯỜNG1, THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN
Điện thoại: 072. 382 4529
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty, dệt may may mặc nhà

NHÀ MAY THÚY HẠNH

Tên doanh nghiệp: NHÀ MAY THÚY HẠNH
Địa chỉ: 20 Nguyễn Minh Dương, Phường 4, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072. 382 7676
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty, dệt may may mặc

NHÀ MAY LIN

Tên doanh nghiệp: NHÀ MAY LIN
Địa chỉ: 236 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN
Điện thoại: 072. 382 1745
Ngành nghề kinh doanh: may mặc ,các công ty, dệt may may mặc nhà