Tag Archives: kinh doanh

Cty TNHH dược phẩm Hà Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Hà Thành
Địa chỉ: 43 Group 3, Thanh Bình , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 230-3826774
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị ,

Cty dược vật tư y tế Lai Châu

Tên doanh nghiệp: Cty dược vật tư y tế Lai Châu
Địa chỉ: Str.7-5, Tân Thanh , Điện Biên Phủ
Điện thoại: 231-3824323, 3826360
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:Str.7-5, Tân …

Cty TNHH dược phẩm Mỹ Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Mỹ Anh
Địa chỉ: 135 Nguyễn Tất Thành Str., 8, Cà Mau
Điện thoại: 780-3581591, 3818873
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:135 Nguyễn Tất …

Cty CP dược phẩm TV Pharm

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm TV Pharm
Địa chỉ: 27 Điện Biên Phủ Str., 9, Trà Vinh Town
Điện thoại: 74-3855371, 3753121, 3855372
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ
Website: www.tvpharm.com.vn

Địa chỉ …

Cty CP dược và vật tư y tế Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược và vật tư y tế Kiên Giang
Địa chỉ: 458 Ngô Quyền Str., Vĩnh Lạc , Rạch Giá Town
Điện thoại: 77-3811815
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế

Cty TNHH dược phẩm Phương Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Phương Nam
Địa chỉ: 366 Cách Mạng Tháng Tám Str., Bình Thủy
Điện thoại: 710-3822212, 3888440
Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd,dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược

Cty TNHH dược phẩm Mai Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Mai Phương
Địa chỉ: 110A Cách Mạng Tháng Tám Str., Cái Khê
Điện thoại: 710-3823986
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:110A Cách Mạng Tháng …

Cty CP dược Hậu Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược Hậu Giang
Địa chỉ: 288B Nguyễn Văn Cừ Str., Ninh Kiều Dist.
Điện thoại: 710-3891433
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất
Website: www.dhgpharm.com.vn

Địa chỉ …

Cty LD Meyer Bpc

Tên doanh nghiệp: Cty LD Meyer Bpc
Địa chỉ: 6A3 Highway 60, Phú Tân , Bến Tre
Điện thoại: 75-3822428
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:6A3 Highway 60, Phú Tân , …

Cty dược phẩm Bến Tre

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm Bến Tre
Địa chỉ: 6A3 Highway 60, Phú Tân Hamlet, Bến Tre Town
Điện thoại: 75-3821219, 3817617
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Địa chỉ …

Cty CP dược phẩm Cửu Long

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm Cửu Long
Địa chỉ: 150 Str.14/9, 5, Vĩnh Long Town
Điện thoại: 70-3823268, 3896042, 3822533
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất
Website: www.pharimexco.com.vn

Địa …

Cty CP dược mỹ phẩm và thương mại Bà Rịa Vũng Tàu

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược mỹ phẩm và thương mại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 9 Nguyễn Kim Str., 4, Vũng Tàu
Điện thoại: 64-3852683
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ …

Cty CP dược phẩm Calapharco

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm Calapharco
Địa chỉ: National Str. 1, Area 4, Cai Lậy Dist.
Điện thoại: 73-3826522, 3826526, 3917158
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất,ỵ tế ,

Cty TNHH dược phẩm Trúc Chi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Trúc Chi
Địa chỉ: 17 Lý Thái Tổ Str., Mỹ Long , Long Xuyên
Điện thoại: 3841429
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:17 Lý …

Cty CP dược phẩm An Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm An Giang
Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học Str., Mỹ Bình , Long Xuyên
Điện thoại: 76-3856960, 3857300, 3856964
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản

Cty dược phẩm

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm
Địa chỉ: 04 Str.30/4, Cao Lãnh Towlet
Điện thoại: 3851620
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:04 Str.30/4, Cao Lãnh Towlet…

Cty CP xuất nhập khẩu y tế Domesco

Tên doanh nghiệp: Cty CP xuất nhập khẩu y tế Domesco
Địa chỉ: 66 Highway 30, Mỹ Phú , Cao Lãnh
Điện thoại: 67-3859370
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất,ỵ tế

Cty TNHH dược phẩm Hisamitsu Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Hisamitsu Việt Nam
Địa chỉ: 14+15 Str. 2A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836378, 3836379
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Cty TNHH Pierre FabreViệt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Pierre FabreViệt Nam
Địa chỉ: 1 Road.1A, Biên Hoà 2 Iz., Biên Hoà
Điện thoại: 61-3836767
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty CP dược Đồng Nai

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược Đồng Nai
Địa chỉ: 221B Phạm Văn Thuận Str., Tân Tiến , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3823107
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Địa chỉ …

Cty Rohto Mentholatum (Việt Nam)

Tên doanh nghiệp: Cty Rohto Mentholatum (Việt Nam)
Địa chỉ: 16 Str.5, Vietnam-Singapore IZ., Thuận An Dist.
Điện thoại: 650-3743355
Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd,dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản

Cty Korea United Pharm Int’l

Tên doanh nghiệp: Cty Korea United Pharm Int’l
Địa chỉ: 2A, Tự Do Avenue, Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist
Điện thoại: 650-3782980
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ
Website: www.kup.co.kr

Địa chỉ doanh nghiệp:2A, …

Cty dược và vật tư y tế

Tên doanh nghiệp: Cty dược và vật tư y tế
Địa chỉ: 6/3 Bình Đường Str., Phú Thọ , Thủ Dầu Một Town
Điện thoại: 650-3822014
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang

Cty CP công nghệ sinh học – dược phẩm Ica

Tên doanh nghiệp: Cty CP công nghệ sinh học – dược phẩm Ica
Địa chỉ: Lot 10, Road 5 – Vsip, Việt nam – Singapore IZ., Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist.
Điện thoại: 650-3757922
Ngành nghề kinh doanh: dược

Cty TNHH dược phẩm Phan Rang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Phan Rang
Địa chỉ: 580 Thống Nhất Str., Đạo Long , Phan Rang-Tháp Chàm Town
Điện thoại: 68-3834059
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:580 …

Cty CP dược và vật tư y tế Ninh Thuận

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược và vật tư y tế Ninh Thuận
Địa chỉ: 522 Thống Nhất Str., Phan Rang-Tháp Chàm Town
Điện thoại: 68-3830091, 3822650
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế ,

Cty TNHH dược phẩm quốc tế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm quốc tế
Địa chỉ: 48 Hai Bà Trưng Str., Thắng Lợi , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-3851031, 3860814
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh …

Cty CP dược vật tư y tế Đắc Lắc

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược vật tư y tế Đắc Lắc
Địa chỉ: 9A Hùng Vương Str., Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-3812394
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị

Cty dược – trang thiết bị y tế Bình Định

Tên doanh nghiệp: Cty dược – trang thiết bị y tế Bình Định
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học Str., Qui Nhơn
Điện thoại: 56-056.3847798, 3846040
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản

Cty dược phẩm

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm
Địa chỉ: 4 Quang Trung Str., Tây Sơn , Pleiku
Điện thoại: 59-3821863
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác,dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:4 Quang …

Cty dược phẩm vật tư thiết bị y tế Kon Tum

Tên doanh nghiệp: Cty dược phẩm vật tư thiết bị y tế Kon Tum
Địa chỉ: 153 Bà Triệu Str., Quyết Thắng , Kon Tum
Điện thoại: 60-3862347
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế

Cty dược và vật tư y tế Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty dược và vật tư y tế Quảng Nam
Địa chỉ: 120 Huỳnh Thúc Kháng Str., An Xuân , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3812010
Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd,dược phẩm

Cty CP dược TW Medipharco

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược TW Medipharco
Địa chỉ: 8 Nguyễn Trường Tộ Str., Phước Vĩnh , Huế
Điện thoại: 54-3823768, 3823099
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất,ỵ tế ,

Cty CP thương mại dược phẩm Nhật Lệ

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại dược phẩm Nhật Lệ
Địa chỉ: 375 Lý Thường Kiệt Str., Đồng Hới
Điện thoại: 52-3823338, 3821955
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị

Cty TNHH dược phẩm Nam Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Nam Vinh
Địa chỉ: 102-104 Trần Hưng Đạo Str., Vinh
Điện thoại: 38-3848904
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:102-104 Trần Hưng Đạo Str., Vinh…

Cty CP dược vật tư y tế Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược vật tư y tế Nghệ An
Địa chỉ: 16 Nguyễn Thị Minh Khai Str., Vinh
Điện thoại: 38-3842941, 3844741, 3841642
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản

Cty TNHH An Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Thịnh
Địa chỉ: 72 Nguyễn Trãi, Ba Đình , Thanh Hóa
Điện thoại: 37-3852721
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:72 Nguyễn Trãi, Ba Đình , …

Cty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp: Cty CP thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa
Địa chỉ: 109 Nguyễn Trãi Str., Ba Đình , Thanh Hóa
Điện thoại: 37-3854524
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế ,

Cty CP dược Nam Định

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược Nam Định
Địa chỉ: 66 Trần Phú Str., Trần Hưng Đạo , Nam Định
Điện thoại: 350-3849720
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị ,

Cty CP dược phẩm Hưng Yên

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm Hưng Yên
Địa chỉ: 154 Điện Biên I Str., Lê Lợi , Hưng Yên Town
Điện thoại: 321-3865479
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Cty CP dược phẩm Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm Hoà Bình
Địa chỉ: 816 Cù Chính Lan Str., Phương Lâm , Hòa Bình
Điện thoại: 218-3857438
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:816 Cù …

Cty TNHH dược phẩm Hạ Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Hạ Long
Địa chỉ: 8 Hoàng Long Str., Bạch Đằng , Hạ Long
Điện thoại: 33-3825855
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị ,

Cty CP dược vật tư y tế Quảng Ninh

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược vật tư y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: 703 Lê Thánh Tông Str., Bạch Đằng , Hạ Long
Điện thoại: 33-3825459, 3828158
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế

Cty TNHH dược phẩm Vellpham Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Vellpham Việt Nam
Địa chỉ: 8 Line Ts3, Tiên Sơn IZ., Tiên Du Dist.
Điện thoại: 3714143
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:8 Line …

Cty CP dược phẩm Vĩnh Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 777 Mê Linh Str., Khai Quang , Vĩnh Yên Dist.
Điện thoại: 211-3861233, 3862706
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,dược phẩm , sản xuất

Cty CP thương mại y dược SKT

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại y dược SKT
Địa chỉ: 151 Tân Bình Str., Tân Dân , Việt Trì Dist.
Điện thoại: 210-3810421
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết

Cty CP dược Phú Thọ

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược Phú Thọ
Địa chỉ: 2201 Hùng Vương Str., Gia Cẩm , Việt Trì
Điện thoại: 210-3846440
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị , sx

Cty CP dược phẩm 2

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược phẩm 2
Địa chỉ: 276 Chu Văn Thịnh Str., Chiềng Lề , Sơn La
Điện thoại: 22-3855282
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị ,

Cty CP dược vật tư y tế Lai Châu

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược vật tư y tế Lai Châu
Địa chỉ: Đoàn Kết , Lai Châu Town
Điện thoại: 231-3875188
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:Đoàn Kết , …

Cty CP dược và vật tư y tế Thái Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược và vật tư y tế Thái Nguyên
Địa chỉ: 477 Lương Ngọc Quyến Str., Phan Đình Phùng , Thái Nguyên
Điện thoại: 280-3854201, 3851010
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán