Nhãn: gạo

Cty TNHH cây công nghiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cây công nghiệp. Địa chỉ: Str. 13, Tân Thanh , Điện Biên Phủ. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,trồng trọt.

Nhà máy Ba Xê

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Ba Xê. Địa chỉ: Group 2A, Tân Thuận Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Nhà Máy xay xát Thành Lập

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy xay xát Thành Lập. Địa chỉ: Sub-hamlet.1A, Vị Đông Hamlet, Vị Thuỷ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,máy móc & thiết bị nông lâm nghiệp

Nhà máy Phong Nga

Tên doanh nghiệp: Nhà máy Phong Nga. Địa chỉ: Sub-hamlet 5, Vĩnh Thuận Đông Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Thuận Kiều

Tên doanh nghiệp: DNTN Thuận Kiều. Địa chỉ: Trường Khánh 2 Sub-hamlet, Long Thạnh Hamlet, Phụng Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Thanh Hùng

Tên doanh nghiệp: DNTN Thanh Hùng. Địa chỉ: Ngã Sáu Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Tấn Lợi

Tên doanh nghiệp: DNTN Tấn Lợi. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Tân Phước Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Tân Phước Hưng. Địa chỉ: Long Bình 1 Sub-hamlet, Long Phú Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Phong Lưu

Tên doanh nghiệp: DNTN Phong Lưu. Địa chỉ: Bình Thạnh Sub-hamlet, Long Bình Hamlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Năm Tịnh

Tên doanh nghiệp: DNTN Năm Tịnh. Địa chỉ: 54 Group 3B, Tân Hòa Hamlet, Châu Thành A Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Liên Hưng

Tên doanh nghiệp: DNTN Liên Hưng. Địa chỉ: Sub-hamlet1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Liên Hưng 3

Tên doanh nghiệp: DNTN Liên Hưng 3. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Kim Huệ

Tên doanh nghiệp: DNTN Kim Huệ. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Hoàng Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Hoàng Anh. Địa chỉ: Thuận Hưng Group, Ngã Sáu Townlet, Châu Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Đức Duy

Tên doanh nghiệp: DNTN Đức Duy. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Châu Quốc Thanh 2

Tên doanh nghiệp: DNTN Châu Quốc Thanh 2. Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Châu Quốc Thanh

Tên doanh nghiệp: DNTN Châu Quốc Thanh. Địa chỉ: Sub-hamlet 1, Long Mỹ Townlet, Long Mỹ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu tổng hợp Giá Rai. Địa chỉ: Group 5, Hộ Phòng Townlet, Giá Rai Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thuỷ sản , chế

Cty lương thực Bạc Liêu

Tên doanh nghiệp: Cty lương thực Bạc Liêu. Địa chỉ: 166 Võ Thị Sáu, Bạc Liêu. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,phân bón , sx & kd.

Cty TNHH Tiến Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tiến Phát. Địa chỉ: 661 Highway.1, .2, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty TNHH thực phẩm rau quả Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thực phẩm rau quả Sóc Trăng. Địa chỉ: 15B/5 Highway 1A, 2, Sóc Trăng. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty CP gạo chất lượng Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Cty CP gạo chất lượng Sóc Trăng. Địa chỉ: Group 3, Ngã Năm Townlet, Ngã Năm Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Công ty CP Lương Thực Sóc Trăng

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Lương Thực Sóc Trăng. Địa chỉ: 76 Le Duan Str., Hamlet 3, 3, Soc Trang. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông nghiệp ,

Cty CP xăng dầu dầu khí Trà Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty CP xăng dầu dầu khí Trà Vinh. Địa chỉ: 187A Hùng Vương Str., 5, Trà Vinh Town. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thương mại tổng hợp.

Cty CP Đại Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty CP Đại Phúc. Địa chỉ: Group 2, Càng Long Townlet, Càng Long Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang. Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng Str., Vĩnh Lạc , Rạch Giá Town. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông sản (điều,

Cty TNHH Hiệp Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hiệp Thành. Địa chỉ: Tân Thạnh Avenure, Tân Hiệp A Hamlet, Tân Hiệp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Thanh Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Ngọc. Địa chỉ: 11/7 Cách Mạng Tháng 8, An Hòa , Ninh Kiều Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Vạn Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vạn Lợi. Địa chỉ: 2222 Highway 91, Thới An, Thới Thuận Hamlet, Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH MTV lương thực TP HCM – CN Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV lương thực TP HCM - CN Cần Thơ. Địa chỉ: 736 Thới Thuận , Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông sản (điều,

Cty TNHH MTV Cát Tường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Cát Tường. Địa chỉ: Thới Hòa Group, Thới Thuận Hamlet, Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Liên Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Liên Hưng. Địa chỉ: Mỹ Phước, Mỹ Khánh Hamlet, Phong Điền Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ giả cổ, mỹ nghệ , sx & kd,đồ gỗ gia dụng , sx

Cty TNHH Hiệp Thanh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hiệp Thanh. Địa chỉ: Thới Thạnh, Thới Thuận Hamlet, Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: DNTN Cần Thơ. Địa chỉ: 36/1 Vòng Cung Str., An Bình Hamlet, Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Hiệp Tài

Tên doanh nghiệp: DNTN Hiệp Tài. Địa chỉ: Highway 91, Thới Thạnh, Thới Thuận, Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thức ăn gia súc , chế biến &

Nông trường Sông Hậu

Tên doanh nghiệp: Nông trường Sông Hậu. Địa chỉ: Thới Hưng Hamlet, Cờ Đỏ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,mây tre mỹ nghệ , sx & kd,nông sản (điều,

Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực Đồng Lợi

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp chế biến kinh doanh lương thực Đồng Lợi. Địa chỉ: Thới Bình A Group, Thới Thành Hamlet, Ô Môn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty thực phẩm Tây Nam Bộ

Tên doanh nghiệp: Cty thực phẩm Tây Nam Bộ. Địa chỉ: 71 Hùng Vương Str., Tân An , Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thương mại tổng hợp.

Cty CP thương nghiệp tổng hợp và chế biến lương thực Thốt Nốt

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương nghiệp tổng hợp và chế biến lương thực Thốt Nốt. Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học Str., Thốt Nốt Townlet, Thốt Nốt Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực ,

Cty CP Phú Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty CP Phú Hưng. Địa chỉ: Thới Mỹ Group, Thới Long , Ô Môn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty CP Mê Kông

Tên doanh nghiệp: Cty CP Mê Kông. Địa chỉ: 120 Lý Tự Trọng Str., Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

DNTN Tiến Phát

Tên doanh nghiệp: DNTN Tiến Phát. Địa chỉ: Nghĩa Huấn Sub-hamlet, Mỹ Thạnh Hamlet, Giồng Trôm Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,dầu, mỡ động thực vật , chế biến

Cty xuất nhập khẩu Vĩnh Long

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu Vĩnh Long. Địa chỉ: 5 Str.30-4, 1, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nhà hàng,thuỷ sản , chế biến &

Cty lương thực thực phẩm Vĩnh Long

Tên doanh nghiệp: Cty lương thực thực phẩm Vĩnh Long. Địa chỉ: 38 Str. 2-9, 1, Vĩnh Long Town. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,phân bón , sx &

Cty TNHH Minh Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Thành. Địa chỉ: 53/59 Lê Hồng Phong Str., 7, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến

Cty TNHH Interflour Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Interflour Việt Nam. Địa chỉ: Tân Phước Hamlet, Tân Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty TNHH Nguyễn Hiền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nguyễn Hiền. Địa chỉ: 71 Ba Cu Str., 4, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến &

Cty TNHH Hoàng Hiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Hiệp. Địa chỉ: 103 Ba Cu Str., 4, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,gạo, lương thực , chế biến & kd,thực

Cty TNHH thương mại Đức Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đức Thịnh. Địa chỉ: 180 Nguyễn Văn Trỗi Str., 4, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền ,

Cty CP Liên Hải

Tên doanh nghiệp: Cty CP Liên Hải. Địa chỉ: 1705 Str. 30-4, 11, Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,thực phẩm ăn liền , chế biến & kd.