Nhãn: chợ đồ cũ

Chợ đồ cũ Phúc Tiến

Chợ đồ cũ Phúc Tiến • Địa chỉ: 464 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng • Website: muabandocuhaiphong.vn • Ngành nghề kinh doanh: Thu mua và thanh lý đồ cũ tại Hải Phòng.