Tag Archives: bao bì

Cty CP vật tư bao bì Tiến Hải

Tên doanh nghiệp: Cty CP vật tư bao bì Tiến Hải
Địa chỉ: Lô Đất Đỏ Area, 8
Điện thoại: 780-3832326
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Cty TNHH nhựa và bao bì Hữu Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH nhựa và bao bì Hữu Tín
Địa chỉ: Lot G, An Nghiệp IZ., Châu Thành Dist., Sóc Trăng
Điện thoại: 79-2210666
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd,bao

Cty CP bao bì Hà Tiên

Tên doanh nghiệp: Cty CP bao bì Hà Tiên
Địa chỉ: Highway 8, Kiên Lương Townlet, Kiên Lương Dist.
Điện thoại: 77-3854790
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia

Cty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Tân Hưng
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp TTCN Cái Sơn Hàng Bàng, Phường An Bình
Điện thoại: 710-84.0710.3891590
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton ,

Cty TNHH Phát Triển

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phát Triển
Địa chỉ: 54/3 Trần Việt Trân Str., An Hòa
Điện thoại: 710-3766483, 3897078
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:54/3 Trần Việt Trân Str., An Hòa…

Cty TNHH Lưu Xuân Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lưu Xuân Giang
Địa chỉ: 29B Mậu Thân, Phường An Hòa, Q. Ninh Kiều (56A Phạm Ngũ Lão, Q. Ninh Kiều)
Điện thoại: 710-84.0170.2246075
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton

Cty TNHH Huỳnh Trân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huỳnh Trân
Địa chỉ: 162/17A Trần Quang Diệu Str., An Thới , Bình Thủy Dist.
Điện thoại: 710-3886117
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và

Cty TNHH giấy Bách Hợp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH giấy Bách Hợp
Địa chỉ: 84 Mậu Thân Str., Cần Thơ
Điện thoại: 3899299
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa chỉ …

DNTN Lê Kháng

Tên doanh nghiệp: DNTN Lê Kháng
Địa chỉ: 4 Đinh Tiên Hoàng Str
Điện thoại: 710-3833315
Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công,bao

Cty TNHH công nghiệp in – bao bì Hoàng Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp in – bao bì Hoàng Lộc
Địa chỉ: 68-69 Xô Viết Nghệ Tĩnh Str., Ninh Kiều Dist.
Điện thoại: 710-3824975
Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,bao bì , giấy,

Cty TNHH bao bì Phan Tuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì Phan Tuân
Địa chỉ: 55B Cách Mạng Tháng Tám Str., An Hoà , Cần Thơ
Điện thoại: 710-3821989, 3892838
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì

Cty TNHH bao bì Miền Tây

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì Miền Tây
Địa chỉ: 84 Mậu Thân Str., An Hòa , Ninh Kiều Dist, Cần Thơ
Điện thoại: 710-3891124
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn,

Cty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ

Tên doanh nghiệp: Cty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ
Địa chỉ: 366E Cách Mạng Tháng 8 Str., Bùi Hữu Nghĩa , Bình Thủy Dist. Cần Thơ
Điện thoại: 710-3821885, 3824886
Ngành nghề kinh doanh:

Cty CP sản xuất bao bì Phong Phú

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất bao bì Phong Phú
Địa chỉ: Lot 19A7, Trà Nóc , Bình Thuỷ Dist.
Điện thoại: 710-3843995
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất

Cty CP Đông Hải Bến Tre

Tên doanh nghiệp: Cty CP Đông Hải Bến Tre
Địa chỉ: 457C Nguyễn Đình Chiểu Str., 8, Bến Tre Town
Điện thoại: 75-3815427, 2470655
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất

Cty CP xây dựng sản xuất xuất nhập khẩu Nhật Quang

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng sản xuất xuất nhập khẩu Nhật Quang
Địa chỉ: Road 2, Lot B, Trung An IZ., Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3854801
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton ,

Cty CP sản xuất thương mại bao bì Thành Thành Công

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất thương mại bao bì Thành Thành Công
Địa chỉ: 99 Mỹ Tho IZ., Trung An Hamlet, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3854240
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa,bao bì , thực phẩm

Cty CP nhựa Mê Kông

Tên doanh nghiệp: Cty CP nhựa Mê Kông
Địa chỉ: Lot B Trung An IZ., Trung An Hamlet, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3854671
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot B Trung An IZ., Trung …

Cty CP bao bì Tiền Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP bao bì Tiền Giang
Địa chỉ: Trung Lương Area, 10, Mỹ Tho
Điện thoại: 73-3867887, 3855679, 3858702
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia

Cty CP lương thực 2 bao bi đồng Tháp

Tên doanh nghiệp: Cty CP lương thực 2 bao bi đồng Tháp
Địa chỉ: Highway 30, 11, Cao Lãnh
Điện thoại: 67-3893779
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , thực phẩm chuyên dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Highway 30, 11, Cao …

Cty TNHH xuất nhập khẩu bao bì thương mại Kim Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xuất nhập khẩu bao bì thương mại Kim Thành
Địa chỉ: 107/1 Sub-hamlet 3, An Thạnh Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3891989
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton ,

Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Quốc Tế
Địa chỉ: 291 Đức Hạnh 2 Str., Đức Lập Hạ Hamlet, Đức Hòa Dist
Điện thoại: 72-3759019
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao

Cty TNHH sản xuất thương mại Toàn Thắng Plastics

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Toàn Thắng Plastics
Địa chỉ: Group 1, Mỹ Yên Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3641345
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản

Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại Nam Long Phát
Địa chỉ: Km 1929 Highway 1, Long Bình Sub-hamlet, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3890501, 3890502
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao

Cty TNHH Nam Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nam Phát
Địa chỉ: 26 Nguyễn Thông Str., 3, Tân An
Điện thoại: 72-3826891, 3822168
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:26 Nguyễn Thông Str., 3, Tân An…

Cty CP sản xuất thương mại Đông Phương

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất thương mại Đông Phương
Địa chỉ: Tràm Lạc Sub-Hamlet, Mỹ Hạnh Bắc Hamlet, Đức Hòa Dist.
Điện thoại: 72-3849490
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì

Cty CP giấy Long An

Tên doanh nghiệp: Cty CP giấy Long An
Địa chỉ: Binh Cang 2 Group, Bình Thạnh Hamlet, Thủ Thừa Dist.
Điện thoại: 72-3864265
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì , giấy, bao

Cty bao bì xuất khẩu và thương mại Vạn Thành

Tên doanh nghiệp: Cty bao bì xuất khẩu và thương mại Vạn Thành
Địa chỉ: Km 1930 Highway 1A, Voi Lá Group, Long Hiệp Hamlet, Bến Lức Dist.
Điện thoại: 72-3890886
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao

Công ty CP bao bì Tín Thành

Tên doanh nghiệp: Công ty CP bao bì Tín Thành
Địa chỉ: Lô C20, Cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, ấp Bình Tiên, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa
Điện thoại: 72-3779757
Ngành nghề kinh doanh: in ấn

Công ty Cổ phần nhựa Tân Đại Hưng

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nhựa Tân Đại Hưng
Địa chỉ: C11-C15 Cụm Công Nghiệp nhựa Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà
Điện thoại: 072. 3779 328
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa ,

Công ty TNHH Phước Toàn Hưng

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phước Toàn Hưng
Địa chỉ: Lô 36 Đường 11, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà
Điện thoại: 0 72. 3769226 – 3769227
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao

Cty CP in và bao bì Bình Thuận

Tên doanh nghiệp: Cty CP in và bao bì Bình Thuận
Địa chỉ: 57 Võ Thị Sáu Str., Bình Hưng , Phan Thiết
Điện thoại: 62-3821330
Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,bao bì , giấy, bao

Cty TNHH Dong Yang Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Dong Yang Việt Nam
Địa chỉ: 561 Road 21-4, Area 4, Xuân Bình Hamlet, Long Khánh Dist.
Điện thoại: 61-3782053
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , máy đóng gói bao bì , sx &

Cty TNHH Figla Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Figla Việt Nam
Địa chỉ: Lot 109/1, Long Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3936962, 3936963
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Cty TNHH giấy bao bì Bình Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH giấy bao bì Bình Minh
Địa chỉ: 50/3 Area 2, An Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3383740
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và

Cty TNHH Chig Feng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chig Feng
Địa chỉ: Tôn Đức Thắng Str., Nhơn Trạch II IZ., Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560631
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa,bao bì , thực phẩm chuyên dụng,vật liệu xây dựng

Cty TNHH bao bì Việt Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì Việt Long
Địa chỉ: Nhơn Trạch 3 IZ., Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560447, 3560448
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia

Cty TNHH bao bì VISY Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì VISY Việt Nam
Địa chỉ: Số 6 Đường 19A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2
Điện thoại: 84.61.3892429-3892430-3892431-3892432
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd,bao bì

Cty TNHH bao bì kỹ thuật cao Riches Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì kỹ thuật cao Riches Việt Nam
Địa chỉ: 104/1 Lot A, Amata IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3936811
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:104/1 Lot A, Amata …

Cty TNHH bao bì Khao Ten

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì Khao Ten
Địa chỉ: Nhơn Trạch 3 IZ, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560227
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất

Cty TNHH bao bì CP (Vietnam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì CP (Vietnam)
Địa chỉ: Lot 8., Str. 19A, Biên Hòa 2 Str., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3389334, 3893345, 3893653
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 8., Str. …

Cty TNHH bao bì giấy Hong Chang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì giấy Hong Chang
Địa chỉ: Chợ Chiều Str., Hồ Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3983888
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì ,

Cty TNHH Lucky Star Plast

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Lucky Star Plast
Địa chỉ: Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836755, 3736756
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa…

Cty TNHH Ojitex Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ojitex Việt Nam
Địa chỉ: 12 Road 9A, Biên Hòa 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3835800
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia

Cty CP vận tải Long Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP vận tải Long Bình
Địa chỉ: 7/4 Area 9, Tân Biên , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3982031
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia

Cty TNHH Phương Vy

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phương Vy
Địa chỉ: K2 Thanh Hoá Sub-hamlet, Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3968316
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và

Công Ty TNHH Phương Vy

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phương Vy
Địa chỉ: K2 Ấp Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom,Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3 968 316 – 061. 3 968 317
Ngành nghề kinh doanh: bao bì

Cty CP bao bì Biên Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty CP bao bì Biên Hoà
Địa chỉ: Str. 7, Biên Hòa 1 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836121, 3836122, 3836642
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất

Cty TNHH Br Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Br Vina
Địa chỉ: Group 6, Thới Hòa Hamlet, Bến Cát Dist.
Điện thoại: 650-3566792
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa …

Cty TNHH Box Pak Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Box Pak Việt Nam
Địa chỉ: 22 Hữu Nghị Boulevard, Vsip IZ., Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist.
Điện thoại: 650-3784490
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn,