Nhãn: bắc ninh

Khách Sạn Quốc tế Phượng Hoàng 2

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Quốc tế Phượng Hoàng 2. Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Võ Cường 1, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,bắc ninh,phượng hoàng 2,khách sạn.

Khách sạn Ga Thị Cầu

Tên doanh nghiệp: Khách sạn Ga Thị Cầu. Địa chỉ: Khu 6, Phường Thị Cầu, Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,bắc ninh,ga thị cầu,khách sạn.

Công Ty CP Nông Sản Bắc Ninh Dabaco

Tên doanh nghiệp: Công Ty CP Nông Sản Bắc Ninh Dabaco. Địa chỉ: Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm nông nghiệp,bắc ninh,dabaco,nông sản,sản xuất thức ăn.

Giấy Gói Hoa Hà Thảo

Tên doanh nghiệp: Giấy Gói Hoa Hà Thảo. Địa chỉ: Đỉnh Bảng, Từ Sơn, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm giấy,bắc ninh,hoa thảo,giấy gói hoa,sản xuất ruy băng.

Hợp Tác Xã Mỹ Nghệ Trọng Hiếu

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác Xã Mỹ Nghệ Trọng Hiếu. Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng Kỵ, Huyện Từ Sơn, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: mỹ thuật & thủ công mỹ nghệ , nhà

Công Ty Cổ Phần Giấy Thuận Thành

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Giấy Thuận Thành. Địa chỉ: Thị Trấn Hồ, Thuận Thành, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: nhà máy giấy,bắc ninh,thuận thành,giấy,sản xuất giấy.

Khu Công Nghiệp Quế Võ 3

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Quế Võ 3. Địa chỉ: Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Từ Sơn

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Từ Sơn. Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại Nam Hồng, Thị Xã Từ Sơn. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Hanaka

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Hanaka. Địa chỉ: Đường 271, Phường Đồng Nguyên, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Đại Kim Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Đại Kim Bắc Ninh. Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Thuận Thành 3. Địa chỉ: 263 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Yên Phong 2

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Yên Phong 2. Địa chỉ: Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP Bắc Ninh)

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP Bắc Ninh). Địa chỉ: Xã Phù Chẩn, Huyện Từ Sơn. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Quế Võ 2

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Quế Võ 2. Địa chỉ: Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Khu Công Nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh

Tên doanh nghiệp: Khu Công Nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh. Địa chỉ: 302 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: khu công nghiệp,khu công nghiệp,bắc ninh,iso 9001, 2000.

Sở Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Thông Tin & Truyền Thông Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 13 Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ,bắc ninh,sở,ban

Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 9 Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ,bắc ninh,sở,ban ngành,cơ quan nhà

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Khu 6, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ,bắc ninh,sở,ban

Sở Lao Động & Thương Binh Xã Hội Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Lao Động & Thương Binh Xã Hội Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 11 Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính

Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 8 Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính

Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: 6 Phù Đổng Thiên Vương, Thành Phố Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ,bắc ninh,sở,ban ngành,cơ quan

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây Dựng Bắc Ninh

Tên doanh nghiệp: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây Dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Nguyễn đăng Đạo - Khu 10 – Phường Đại Phúc. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , trường cao đẳng