Ha Noi Steel & Materials Traning Joint – Stock Co.

Tên doanh nghiệp: Ha Noi Steel & Materials Traning Joint – Stock Co.
Địa chỉ: 60 Thinh Liet , Hoang Mai Dist
Điện thoại: 04. 6641235 – 8642224
Ngành nghề kinh doanh: thép , các công ty

Địa chỉ doanh nghiệp:60 Thinh Liet , Hoang Mai Dist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *