Global Container Freight Pte Ltd (Công ty TNHH Vận Chuyển Toàn Cầu Container- Khu Vực Hà Nội)

Tên doanh nghiệp: Global Container Freight Pte Ltd (Công ty TNHH Vận Chuyển Toàn Cầu Container- Khu Vực Hà Nội)
Địa chỉ: 28 Thanh Nien , Tay Ho (28 Thanh Niên, Quận Tây Hồ)
Điện thoại: 04. 37163868 – 04. 37163867
Ngành nghề kinh doanh: đại lý giao nhận vận tải
Website: www.global-gp.com

Địa chỉ doanh nghiệp:28 Thanh Nien , Tay Ho (28 Thanh Niên, Quận Tây Hồ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *