Genghis Khan Mongolian BBQ Restaurant.

Tên doanh nghiệp: Genghis Khan Mongolian BBQ Restaurant.
Địa chỉ: 12 Trấn Vũ, Quận Ba Đình
Điện thoại: 04. 37 163 056 – 04. 37 150 069
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:12 Trấn Vũ, Quận Ba Đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *