Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Xuân Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Xuân Phát

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Xuân Phát – Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Xuân Phát có địa chỉ tại Tổ dân phố Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa. Mã số thuế 4201764394 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 11 giờ trước