DNTM tư nhân Hà Chung

Tên doanh nghiệp: DNTM tư nhân Hà Chung

Tên viết tắt: Hà Chung

Địa chỉ Email: tuananhk11sinh@gmail.com

Mã số thuế: 2800373406

Ngày thành lập: 24/08/1990

Địa chỉ: SN 01 Tịch Điền – Ba Đình – Tp. Thanh Hóa

Ngành nghề kinh doanh: Dây curoa, vòng bi, ống nước, dầu mỡ và dụng cụ phục vụ công nông nghiệp