Điều khoản

Thông tin doanh nghiệp do DiaChiVang.com cập nhật từ những nguồn được cho là đáng tin cậy nhưng DiaChiVang.com chưa xác minh thông tin một cách độc lập. Ngoài ra, một số Doanh nghiệp chưa thực hiện cập nhật thông tin trong danh bạ, vì vậy thông tin có thể không còn phù hợp hoặc không chính xác. DiaChiVang.com không chịu trách nhiệm khi Quý khách sử dụng các thông tin này để thực hiện các hoạt động trao đổi, liên kết, hợp tác kinh doanh, giao dịch thương mại. Nếu quý khách phát hiện thấy thông tin sai lệch, xin vui lòng báo cho DiaChiVang.com được biết để chỉnh sửa kịp thời. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *