Cty vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty vật tư nông lâm nghiệp Hà Giang
Địa chỉ: 413 Trần Phú Str., Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868719, 3866664, 3867077
Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd,thuốc trừ sâu , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:413 Trần Phú Str., Trần Phú , Hà Giang Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *