Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Mai Trang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Mai Trang
Địa chỉ: 230 Lý Tự Trọng Str., Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3867691
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:230 Lý Tự Trọng Str., Trần Phú , Hà Giang Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *