Cty TNHH thương mại và chế biến xuất khẩu Vàm Cỏ Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và chế biến xuất khẩu Vàm Cỏ Đông
Địa chỉ: 322 Cau Group, Khánh Hậu Hamlet, Tân An Town
Điện thoại: 72-3511283
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo)

Địa chỉ doanh nghiệp:322 Cau Group, Khánh Hậu Hamlet, Tân An Town

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *