Cty TNHH thương mại du lịch tỉnh Đắk Nông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại du lịch tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: 170A Hai Bà Trưng, Nghĩa Thành , Gia Nghĩa Townlet
Điện thoại: 500-3545177, 3545178
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo)

Địa chỉ doanh nghiệp:170A Hai Bà Trưng, Nghĩa Thành , Gia Nghĩa Townlet