Cty TNHH Hưng Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Phát
Địa chỉ: Group 5, Rừng Thông Townlet, Đông Sơn Dist.
Điện thoại: 37-3820041
Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Rừng Thông Townlet, Đông Sơn Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *