Cty TNHH Hoàng Trần

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Trần
Địa chỉ: 223 Highway 1, Thanh Hoá Sub-hamlet, Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3987040, 3674183, 3674183
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:223 Highway 1, Thanh Hoá Sub-hamlet, Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *