Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải
Địa chỉ: Long Khánh 2 Sub-Hamlet, Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 61-3511846
Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại

Địa chỉ doanh nghiệp:Long Khánh 2 Sub-Hamlet, Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *