Cty TNHH bao bì CP (Vietnam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH bao bì CP (Vietnam)
Địa chỉ: Lot 8., Str. 19A, Biên Hòa 2 Str., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3389334, 3893345, 3893653
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , nhựa

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 8., Str. 19A, Biên Hòa 2 Str., Biên Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *