Cty TNHH Ba Đình DBA

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ba Đình DBA
Địa chỉ: Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town (Group 16, Trần Phú , Hà Giang )
Điện thoại: 219-3867856
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town (Group 16, Trần Phú , Hà Giang )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *