Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: Quỳ Hợp Hamlet, Quỳ Hợp Dist.
Điện thoại: 38-3883148, 3883369
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Quỳ Hợp Hamlet, Quỳ Hợp Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *