Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu

Tên doanh nghiệp: Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu
Địa chỉ: Thai Hoa Townlet, Nghia Dan Dist.
Điện thoại: 38-3881370, 3811968
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Thai Hoa Townlet, Nghia Dan Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *