Cty CP thủy điện Nậm Mu

Tên doanh nghiệp: Cty CP thủy điện Nậm Mu
Địa chỉ: Tân Thắng, Tân Thành Hamlet, Bắc Quang Dist.
Điện thoại: 3827276
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Thắng, Tân Thành Hamlet, Bắc Quang Dist.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *