Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Phú

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Phú

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Phú – Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Phú có địa chỉ tại 62 Nguyễn Tuân, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001124693 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Cập nhật: 2 giờ trước