Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Ddl

Ddl Trading And Investment Consultant Company Limited

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại Ddl – Ddl Trading And Investment Consultant Company Limited có địa chỉ tại Lô E 1.3, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Mã số thuế 2300994677 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Bắc Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 5 giờ trước