Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Châu Sa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Châu Sa

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Châu Sa – Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Châu Sa có địa chỉ tại Đội 3, Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Mã số thuế 4300805404 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Ngãi

Ngành nghề kinh doanh chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 11 giờ trước