Công Ty TNHH Hậu Trường Sơn

Công Ty TNHH Hậu Trường Sơn

Công Ty TNHH Hậu Trường Sơn – Công Ty TNHH Hậu Trường Sơn có địa chỉ tại 33 Nguyễn Văn Linh, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001123851 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Cập nhật: 30 phút trước