CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH 789

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH 789
Địa chỉ: 35, Lê Văn Hưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038. 8 600 287
Ngành nghề kinh doanh: nhà thầu xây dựng, tổng,kiểm định,vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế
xây dựng các công trình: dân dụng,công nghiệp,giao thông,thủy lợi,san lấp mặt bằng.

Địa chỉ doanh nghiệp:35, Lê Văn Hưu, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *