Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Sea House

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Sea House

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Sea House – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Nhà Sea House có địa chỉ tại 39 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Mã số thuế 0401852160 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Cập nhật: 14 giờ trước