Công Ty Cổ Phần Pari Nhỏ – Hội An

Little Pari – Hoi An Joint Stock Company

Công Ty Cổ Phần Pari Nhỏ – Hội An – Little Pari – Hoi An Joint Stock Company có địa chỉ tại Tổ 3, Khối Thanh Tây, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001120794 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Cập nhật: 4 phút trước