Công Ty Cổ Phần Lpc Bắc Miền Trung

Lpc North Of Central Joint Stock Company

Công Ty Cổ Phần Lpc Bắc Miền Trung – Lpc North Of Central Joint Stock Company có địa chỉ tại Tầng 4, Tòa nhà Huệ Lộc, Số 146 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. Mã số thuế 2901906869 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Nghệ An

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Cập nhật: 1 giờ trước