Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Suối Ngô 2

Suoi Ngo 2 Solar Power Joint Stock Company

Công Ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Suối Ngô 2 – Suoi Ngo 2 Solar Power Joint Stock Company có địa chỉ tại Số 436, Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh. Mã số thuế 3901246886 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Tây Ninh

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Cập nhật: 1 giờ trước