Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng – Dịch Vụ Gia Phúc

Gia Phuc Investment – Construction – Service Joint Stock Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư – Xây Dựng – Dịch Vụ Gia Phúc – Gia Phuc Investment – Construction – Service Joint Stock Company có địa chỉ tại Số 06, đường Đỗ Đăng Tuyển, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001122110 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Cập nhật: 1 giờ trước