Cơ sở in vẽ quảng cáo Tài

Tên doanh nghiệp: Cơ sở in vẽ quảng cáo Tài
Tên viết tắt: Tài Quảng Cáo
Mã số thuế: 1101331553
Tên người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: 62 Trà Quý Bình, phường 2, Tp Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0723 832 076
Địa chỉ email: ngvantai@gmail.com
Website: http://quangcaotailongan.bizz.vn/
Ngành nghề kinh doanh: In quảng cáo, vẽ quảng cáo