CN Công ty TNHH PTCN nước và môi trường A.Q.C

Tên doanh nghiệp: CN Công ty TNHH PTCN nước và môi trường A.Q.C

Tên viết tắt: AQC technology

Địa chỉ Email: aqcnhatrang@gmail.com

Mã số thuế: 0303068575-001

Ngày thành lập: 05/07/2010

Địa chỉ: 80 Nguyễn Trãi, P.Phước Tân, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tư vấn, xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý môi trường, hệ thống xử lý nước cấp(sinh hoạt và công nghiệp), hệ thống xử lý khí thải. Dịch vụ bảo vệ môi trường(sinh thái môi trường, đánh giá tác động môi trường). Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, HACCP; Mua bán hóa chất

Thông tin khác: Người đại diện:
Phan Thanh Tuấn
T: 0583 706 501
M: 0905 036 006
W: aquaclean.com.vn