Chợ đồ cũ Phúc Tiến

Chợ đồ cũ Phúc Tiến
• Địa chỉ: 464 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng
• Website: muabandocuhaiphong.vn
• Ngành nghề kinh doanh: Thu mua và thanh lý đồ cũ tại Hải Phòng.