Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Trang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Trang. Địa chỉ: 129 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi,. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Niên Xung Phong Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Niên Xung Phong Đà Nẵng. Địa chỉ: 4 Lê Khiết, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư & Xây Dựng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư & Xây Dựng Trường Thịnh. Địa chỉ: 226 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 17

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Sông Đà 17. Địa chỉ: 294 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng – Thương Mại Hoàng Uyên

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng - Thương Mại Hoàng Uyên. Địa chỉ: 83 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật PHC

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật PHC. Địa chỉ: 1012 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trung Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trung Long. Địa chỉ: 50 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Xây Dựng & Thương Mại Quỳnh Liễu Cở Sở 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng & Thương Mại Quỳnh Liễu Cở Sở 2. Địa chỉ: 466-468 Nguyễn Trãi, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Tân Việt – TVC

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Tân Việt - TVC. Địa chỉ: 74 Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Đất Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Đất Việt. Địa chỉ: 446 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Quảng Ngãi – Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Quảng Ngãi - Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng. Địa chỉ: 113 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi. Ngành nghề

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư Quảng Ngãi. Địa chỉ: 176 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: kế hoạch & xây dựng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cosevco 72

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cosevco 72. Địa chỉ: 359 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AD

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AD. Địa chỉ: 109 Trương Quang Trọng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà. Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Việt Trung

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn - Đầu Tư & Xây Dựng Việt Trung. Địa chỉ: 204 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Thịnh. Địa chỉ: 10 Bắc Sơn, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Gia Huy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Gia Huy. Địa chỉ: 43 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Tư Vấn Và Kiểm Định Xây Dựng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Và Kiểm Định Xây Dựng. Địa chỉ: 342 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 5

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 5. Địa chỉ: 293 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tấn Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tấn Thịnh. Địa chỉ: 370 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Xây Dựng Và Thương Mại Quang Trung

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Và Thương Mại Quang Trung. Địa chỉ: 712 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Minh Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Minh Phát. Địa chỉ: 1112 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Khánh Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Khánh Hưng. Địa chỉ: 999 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế & quản lý,

Công Ty Xây Dựng 240

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng 240. Địa chỉ: 240 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế &

Nhà Nghỉ Bình Dân Long Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Bình Dân Long Thành. Địa chỉ: 90 Phan Đăng Lưu, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi khách sạn & nhà khách.

Nhà Khách Cẩm Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Khách Cẩm Thành. Địa chỉ: 118 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà khách & khách sạn.

Nhà Nghỉ Trọ Hoàng Dung

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Trọ Hoàng Dung. Địa chỉ: 8 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi nhà khách & khách sạn.

Khách Sạn Cảnh Phượng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Cảnh Phượng. Địa chỉ: 182 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi khách sạn & nhà khách.

Nhà Nghỉ Thiên Bút

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Thiên Bút. Địa chỉ: 980 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi khách sạn.

Khách Sạn Hưng Hà 2

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Hưng Hà 2. Địa chỉ: 499 Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà khách & khách sạn khách sạn ở quảng ngÃi.

Khách Sạn Số 1

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Số 1. Địa chỉ: 290 Đường Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn & nhà khách khách sạn ở quảng ngÃi.

Khách Sạn Mỹ Hà

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Mỹ Hà. Địa chỉ: 87 Đường Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn & nhà khách khách sạn ở quảng ngÃi.

Khách Sạn Nguyễn Huệ

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Nguyễn Huệ. Địa chỉ: 489 Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn.

Khách Sạn Đồng Hưng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Đồng Hưng. Địa chỉ: 497 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn khách sạn ở quảng ngải.

Khách Sạn – Nhà Hàng Thanh Hồng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn - Nhà Hàng Thanh Hồng. Địa chỉ: 1 Đường Lê Khiết, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng hải sản nhà hàng & khách sạn nhà

Nhà Hàng – Khách Sạn Bình Minh

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng - Khách Sạn Bình Minh. Địa chỉ: 275 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng âu , á nhà hàng khách sạn

Nhà Hàng Saigon Star

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng Saigon Star. Địa chỉ: A1-A2 Lê Văn Sỹ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng hải sản nhà hàng việt nam nhà hàng âu ,

Nhà Hàng Cẩm Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng Cẩm Thành. Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng pháp,nhà hàng ở quảng ngÃi nhà hàng.

Nhà Trẻ Hoa Mai

Tên doanh nghiệp: Nhà Trẻ Hoa Mai. Địa chỉ: 76, Phan Đình Phùng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,trường mẫu giáo trường mần

Trường Mầm Non Tư Thục Duyên Hoa

Tên doanh nghiệp: Trường Mầm Non Tư Thục Duyên Hoa. Địa chỉ: 12, Hoàng Văn Thụ, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non &

Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm

Tên doanh nghiệp: Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm. Địa chỉ: 507, Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,trường mẫu giáo