Quảng Ngãi

Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Trang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đá Mỹ Trang
Địa chỉ: 129 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi,
Điện thoại: 055. 3824 727
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng

Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Niên Xung Phong Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Niên Xung Phong Đà Nẵng
Địa chỉ: 4 Lê Khiết, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2240 183
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư & Xây Dựng Trường Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư & Xây Dựng Trường Thịnh
Địa chỉ: 226 Võ Thị Sáu, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3830 986
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 17

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Sông Đà 17
Địa chỉ: 294 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3816 092
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng – Thương Mại Hoàng Uyên

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng – Thương Mại Hoàng Uyên
Địa chỉ: 83 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3835 619
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật PHC

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật PHC
Địa chỉ: 1012 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3830 735
Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trung Long

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Xây Dựng Trung Long
Địa chỉ: 50 Nguyễn Trãi, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3813 927
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất

Công Ty Xây Dựng & Thương Mại Quỳnh Liễu Cở Sở 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng & Thương Mại Quỳnh Liễu Cở Sở 2
Địa chỉ: 466-468 Nguyễn Trãi, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3814 822
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Tân Việt – TVC

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Tân Việt – TVC
Địa chỉ: 74 Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3713 580
Ngành nghề kinh doanh:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Đất Việt

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng Đất Việt
Địa chỉ: 446 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3710 957
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Quảng Ngãi – Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Và Đầu Tư Quảng Ngãi – Xí Nghiệp Tư Vấn Xây Dựng Dân Dụng
Địa chỉ: 113 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3828

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng & Đầu Tư Quảng Ngãi
Địa chỉ: 176 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3818 618
Ngành nghề kinh doanh: kế hoạch

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cosevco 72

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Cosevco 72
Địa chỉ: 359 Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3816 042
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AD

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng AD
Địa chỉ: 109 Trương Quang Trọng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3831 222
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Quảng Hà
Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3815 498
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất

Công Ty Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Việt Trung

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Việt Trung
Địa chỉ: 204 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2240 517
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khánh Thịnh
Địa chỉ: 10 Bắc Sơn, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3810 752
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Gia Huy

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Và Xây Dựng Gia Huy
Địa chỉ: 43 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3836 888
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty Tư Vấn Và Kiểm Định Xây Dựng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Và Kiểm Định Xây Dựng
Địa chỉ: 342 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3818 999
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 5

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 5
Địa chỉ: 293 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3825 355
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tấn Thịnh

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tấn Thịnh
Địa chỉ: 370 Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3831 606
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động

Công Ty Xây Dựng Và Thương Mại Quang Trung

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Và Thương Mại Quang Trung
Địa chỉ: 712 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3824 067
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Minh Phát

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Minh Phát
Địa chỉ: 1112 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2220 948
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Công Ty Khánh Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Khánh Hưng
Địa chỉ: 999 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2229 617
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết kế &

Công Ty Xây Dựng 240

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng 240
Địa chỉ: 240 Quang Trung, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3824 226
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng thiết

Nhà Nghỉ Bình Dân Long Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Bình Dân Long Thành
Địa chỉ: 90 Phan Đăng Lưu, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3825 516
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi
khách sạn &

Nhà Khách Cẩm Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Khách Cẩm Thành
Địa chỉ: 118 Lê Trung Đình, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3828 415
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà khách & khách sạn

Địa chỉ doanh nghiệp:118 Lê …

Nhà Nghỉ Trọ Hoàng Dung

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Trọ Hoàng Dung
Địa chỉ: 8 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3820 708
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi
nhà khách & khách

Khách Sạn Cảnh Phượng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Cảnh Phượng
Địa chỉ: 182 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3826 467
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi
khách sạn & nhà khách

Nhà Nghỉ Thiên Bút

Tên doanh nghiệp: Nhà Nghỉ Thiên Bút
Địa chỉ: 980 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3826 430
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà nghỉ ở quảng ngÃi
khách sạn

Địa chỉ doanh nghiệp:980 …

Khách Sạn Hưng Hà 2

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Hưng Hà 2
Địa chỉ: 499 Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3815 772
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà khách & khách sạn
khách sạn ở quảng

Khách Sạn Số 1

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Số 1
Địa chỉ: 290 Đường Nguyễn Nghiêm, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3823 609
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn & nhà khách
khách sạn ở quảng ngÃi

Khách Sạn Mỹ Hà

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Mỹ Hà
Địa chỉ: 87 Đường Nguyễn Du, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3823 354
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn & nhà khách
khách sạn ở quảng ngÃi

Khách Sạn Nguyễn Huệ

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Nguyễn Huệ
Địa chỉ: 489 Đường Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3823 472
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn

Địa chỉ doanh nghiệp:489 Đường Quang Trung, Phường …

Khách Sạn Đồng Hưng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Đồng Hưng
Địa chỉ: 497 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3821 704 – 055. 3825 322
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn
khách sạn ở quảng ngải

Khách Sạn – Nhà Hàng Thanh Hồng

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn – Nhà Hàng Thanh Hồng
Địa chỉ: 1 Đường Lê Khiết, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3827 820
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng hải sản
nhà hàng &

Nhà Hàng – Khách Sạn Bình Minh

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng – Khách Sạn Bình Minh
Địa chỉ: 275 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3713 222
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng âu , á
nhà hàng

Nhà Hàng Saigon Star

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng Saigon Star
Địa chỉ: A1-A2 Lê Văn Sỹ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3713 681
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng,nhà hàng hải sản
nhà hàng việt nam
nhà

Nhà Hàng Cẩm Thành

Tên doanh nghiệp: Nhà Hàng Cẩm Thành
Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3828 415
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng pháp,nhà hàng ở quảng ngÃi
nhà hàng

Địa chỉ …

Nhà Trẻ Hoa Mai

Tên doanh nghiệp: Nhà Trẻ Hoa Mai
Địa chỉ: 76, Phan Đình Phùng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3823 619
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,trường mẫu giáo

Trường Mầm Non Tư Thục Duyên Hoa

Tên doanh nghiệp: Trường Mầm Non Tư Thục Duyên Hoa
Địa chỉ: 12, Hoàng Văn Thụ, Phường Quảng Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2210 412
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm

Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm

Tên doanh nghiệp: Trường Tiểu Học Nguyễn Nghiêm
Địa chỉ: 507, Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3823 784
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,trường