Quảng Ngãi

Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi
Địa chỉ: Tịnh Phong IZ., Sơn Tịnh Dist.
Điện thoại: 55-3670240
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tịnh Phong IZ., Sơn …

Cty TNHH xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi
Địa chỉ: 285 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3811009
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,thương mại tổng hợp,xây

Xí nghiệp Hưng Định

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp Hưng Định
Địa chỉ: Lot A77 Phạm Văn Đồng Str., Quảng Ngãi
Điện thoại: 3822407
Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd,quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác

Cty TNHH xây dựng Thành Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Thành Phát
Địa chỉ: Đông Quang Sub-hamlet, Phổ Văn Commune, Đức Phổ Dist.
Điện thoại: 55-3972024
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân dụng

Xí nghiệp đóng sửa chữa tàu thuyền Sa Kỳ

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp đóng sửa chữa tàu thuyền Sa Kỳ
Địa chỉ: An Kỳ, Tịnh Kỳ Hamlet, Sơn Tịnh Dist.
Điện thoại: 3843299
Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:An Kỳ, …

Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình
Địa chỉ: Trần Phú ward, Quảng Ngãi
Điện thoại: 3820280
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:Trần Phú ward, Quảng Ngãi…

Cty TNHH tư vấn xây dựng công trình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng công trình
Địa chỉ: 207 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3823317
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn
Website:

Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên
Địa chỉ: 193 Hùng Vương Str., Trần Phú ward, Quảng Ngãi
Điện thoại: 3813136
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty TNHH xây dựng Nguyễn Nghiêm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Nguyễn Nghiêm
Địa chỉ: 359 Lê Lợi Str., Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3810654
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:359 Lê Lợi Str., Nghĩa …

Xí nghiệp xây dựng Bửu Minh

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Bửu Minh
Địa chỉ: An Thường Sub-hamlet, Phổ Hòa Hamlet, Đức Phổ Dist.
Điện thoại: 3859952
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:An …

Cty TNHH tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Quảng Ngãi
Địa chỉ: 151 Quang Trung Str., Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3823893
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:151 …

Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên
Địa chỉ: 21 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3818477
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Xí nghiệp xây dựng Hải Hiệp

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Hải Hiệp
Địa chỉ: Area 5, Đức Phổ Townlet, Đức Phổ Dist.
Điện thoại: 3859512
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 5, Đức Phổ …

Cty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp tổng hợp Kim Thành Lưu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp tổng hợp Kim Thành Lưu
Địa chỉ: Lot 5 Sài Gòn-Dung Quất Area, Bình Chánh Commune, Bình Sơn Dist.
Điện thoại: 55-3853556
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia

Xí nghiệp xây dựng giao thông Quảng Đà

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng giao thông Quảng Đà
Địa chỉ: 142 Nguyễn Đình Chiểu Str., Quảng Phú ward, Quảng Ngãi
Điện thoại: 3823452
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty TNHH Thượng Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thượng Hải
Địa chỉ: Đồng Lụa, Bình Thuận hamlet, Bình Sơn Dist.
Điện thoại: 55-3827956
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Đồng Lụa, Bình Thuận hamlet, Bình Sơn Dist.…

Xí nghiệp xây dựng Hoà Thuận

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Hoà Thuận
Địa chỉ: Phước Thịnh Sub-hamlet, Đức Thạnh Hamlet, Mộ Đức Dist.
Điện thoại: 3857784
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Phước …

Cty TNHH thương mại Đoàn Ngọc Hào

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đoàn Ngọc Hào
Địa chỉ: 653 Quang Trung Str., Nghia Chanh Hamlet, Quang Ngai Town
Điện thoại: 55-3823860
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,thương mại tổng hợp

Xí nghiệp xây dựng Thiên Phước

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Thiên Phước
Địa chỉ: Vĩnh An Sub-hamlet, Phổ Khánh Hamlet, Đức Phổ Dist.
Điện thoại: 3970026
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Vĩnh …

Cty TNHH Thiên Bút Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Bút Quảng Ngãi
Địa chỉ: Group 1, La Hà Townlet, Tư Nghĩa Dist.
Điện thoại: 55-3845084
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 1, La …

Xí nghiệp xây dựng Phú Hoà

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Phú Hoà
Địa chỉ: Xuân Thành Sub-hamlet, Phổ Cường Hamlet, Đức Phổ Dist.
Điện thoại: 3970139
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Xuân …

Cty TNHH Tân Sinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Sinh
Địa chỉ: An Hà 1 Sub-hamlet, Nghĩa Trung Hamlet, Tư Nghĩa Dist.
Điện thoại: 55-3845948
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:An Hà 1 …

Xí nghiệp xây dựng Tiến Đạt

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Tiến Đạt
Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Đức Chánh Hamlet, Mộ Đức Dist
Điện thoại: 3939177
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Sub-hamlet 6, …

Cty TNHH Thanh Trọng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Trọng
Địa chỉ: 245 Thành Cổ Str., Nghĩa Chánh , Quảng Ngãi Dist.
Điện thoại: 55-3823351
Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:245 Thành Cổ Str., …

Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh
Địa chỉ: Area 3, Mộ Đức Townlet, Mộ Đức Dist.
Điện thoại: 3857223
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Cty TNHH Tân Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Hải
Địa chỉ: Lot C2/3 Str. 5 Tịnh Phong IZ., Tâm Tịnh ward, Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-2245236
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot …

Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa
Địa chỉ: Nang Tay Sub-hamlet, Nghia Phuong Hamlet, Tu Nghia Dist.
Điện thoại: 3848227
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Nang Tay Sub-hamlet, Nghia Phuong …

Cty TNHH Sơn Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Đông
Địa chỉ: Group 19, Chánh Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3827770
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 19, Chánh Lộ , Quảng Ngãi…

Xí nghiệp xây lắp Hoa Xuân

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây lắp Hoa Xuân
Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Đức Chánh hamlet, Một Đức Dist.
Điện thoại: 3939018
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Sub-hamlet 6, …

Khách Sạn Quang Vinh

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Quang Vinh
Địa chỉ: 12 Đường Bà Triệu, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3826 187
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn ở quảng ngÃikhách sạn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Tam Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Tam Minh
Địa chỉ: Lot 19-20, Sài Gòn Dung Quất IZ., Bình Thạnh Str., Bình Sơn , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3853277
Ngành nghề kinh doanh: gỗ ,

Cty TNHH Sao Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sao Mai
Địa chỉ: 01 Lê Lợi Str., Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3829999
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,bất động sản , cho thuê, quản lý văn phòng, toà nhà, cao ốc
Website: www.centralhotel.com.vn

Cty TNHH sản xuất & thương mại Inox Phước An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất & thương mại Inox Phước An
Địa chỉ: Lot C5-3 KCN Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh – (37-39 Cách mạng tháng tám, TP.Quảng Ngãi)
Điện thoại: 55-3526516, 3526526, 3826640
Ngành nghề kinh doanh:

Cty TNHH quảng cáo Thương mại Long Sơn Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH quảng cáo Thương mại Long Sơn Hoàng
Địa chỉ: 693 Quang Trung Str., Nghĩa Chánh , Quảng Ngãi Townlet
Điện thoại: 3826579
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , trên mọi chất liệu

Địa chỉ …

Công Ty Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Xây Dựng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Xây Dựng
Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3835 650
Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet ,phần

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Tín

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Tín
Địa chỉ: 290 Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3814 797
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Cty TNHH Phước Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Thịnh
Địa chỉ: 111 Chu Văn An, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3816379
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:111 …

Cty TNHH PQ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH PQ
Địa chỉ: Area 3, Châu ổ Townlet, Bình Sơn Dist.
Điện thoại: 55-3851133
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 3, Châu ổ Townlet, Bình Sơn Dist.…

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận Tải Hân Nga

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận Tải Hân Nga
Địa chỉ: 170 Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi,
Điện thoại: 055. 3821 952
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Cty TNHH quảng cáo Hoà Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH quảng cáo Hoà Kỳ
Địa chỉ: 96 Phan Đình Phùng Str., Nguyễn Nghiêm , Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3827867, 3815282
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn,trang trí nội

Cty TNHH Petro Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Petro Quảng Ngãi
Địa chỉ: 151 Hùng Vương Str., Trần Hưng Đạo , Quảng Ngãi Town
Điện thoại: 55-3819918
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khí gas , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:151 Hùng …

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tin học Khai Sáng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tin học Khai Sáng
Địa chỉ: 177 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 3831 980
Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet ,tư vấn

Cty TNHH Mỹ Yên – CN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Mỹ Yên – CN
Địa chỉ: Sài Gòn Dung Quất IZ., Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-2241432, 0943083224
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH MTV may Đông Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV may Đông Thành
Địa chỉ: 32 Lê Văn Sỹ Str., Trần Phú , Quảng Ngãi Town
Điện thoại: 55-3823832, 3823827, 3829714
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx

Cty TNHH MTV xây dựng Minh Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV xây dựng Minh Đức
Địa chỉ: Đức Minh Hamlet, Mộ Đức Dist., Quảng Ngãi
Điện thoại: 3857118, 3716779
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,xây dựng ,

Công Ty Truyền Tải Điện 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Truyền Tải Điện 2
Địa chỉ: 28A Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055. 2210 625
Ngành nghề kinh doanh: nghiên cứu & phát triển điện tử,công ty truyển

Công Ty Quảng Cáo – Thương Mại ART

Tên doanh nghiệp: Công Ty Quảng Cáo – Thương Mại ART
Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi,
Điện thoại: 055. 3830 779
Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo ,dịch

Cty TNHH Minh Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Tuấn
Địa chỉ: Highway 1A, Tịnh Phong , Sơn Tịnh Dist.
Điện thoại: 55-3671383
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Highway 1A, …

Cty TNHH may mặc kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động Quang Tấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động Quang Tấn
Địa chỉ: 16A Lê Ngung Str., Quảng Ngãi Town
Điện thoại: 55-3820658
Ngành nghề kinh doanh: bảo hộ lao động , trang

Cty TNHH lâm sản Gia Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH lâm sản Gia Long
Địa chỉ: 148 Hùng Vương Str., Trần Phú ward, Quảng Ngãi
Điện thoại: 55-3674325
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến
Website: www.gialong.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:148 Hùng Vương Str., …