Quảng Ngãi

Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi. Địa chỉ: Tịnh Phong IZ., Sơn Tịnh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty TNHH xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi. Địa chỉ: 285 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,thương mại tổng hợp,xây

Xí nghiệp Hưng Định

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp Hưng Định. Địa chỉ: Lot A77 Phạm Văn Đồng Str., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd,quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai

Cty TNHH xây dựng Thành Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Thành Phát. Địa chỉ: Đông Quang Sub-hamlet, Phổ Văn Commune, Đức Phổ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , dân

Xí nghiệp đóng sửa chữa tàu thuyền Sa Kỳ

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp đóng sửa chữa tàu thuyền Sa Kỳ. Địa chỉ: An Kỳ, Tịnh Kỳ Hamlet, Sơn Tịnh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: tàu thuyền , sx & kd.

Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp vận tải đường sắt Nghĩa Bình. Địa chỉ: Trần Phú ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Cty TNHH tư vấn xây dựng công trình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn xây dựng công trình. Địa chỉ: 207 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư vấn.

Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp khai thác chế biến lâm sản Tam Nguyên. Địa chỉ: 193 Hùng Vương Str., Trần Phú ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế

Cty TNHH xây dựng Nguyễn Nghiêm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH xây dựng Nguyễn Nghiêm. Địa chỉ: 359 Lê Lợi Str., Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên. Địa chỉ: 21 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Xí nghiệp xây dựng Bửu Minh

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Bửu Minh. Địa chỉ: An Thường Sub-hamlet, Phổ Hòa Hamlet, Đức Phổ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Quảng Ngãi. Địa chỉ: 151 Quang Trung Str., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Xí nghiệp xây dựng giao thông Quảng Đà

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng giao thông Quảng Đà. Địa chỉ: 142 Nguyễn Đình Chiểu Str., Quảng Phú ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây dựng Hải Hiệp

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Hải Hiệp. Địa chỉ: Area 5, Đức Phổ Townlet, Đức Phổ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp tổng hợp Kim Thành Lưu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại xây dựng tổng hợp tổng hợp Kim Thành Lưu. Địa chỉ: Lot 5 Sài Gòn-Dung Quất Area, Bình Chánh Commune, Bình Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng

Cty TNHH Thượng Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thượng Hải. Địa chỉ: Đồng Lụa, Bình Thuận hamlet, Bình Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây dựng Hoà Thuận

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Hoà Thuận. Địa chỉ: Phước Thịnh Sub-hamlet, Đức Thạnh Hamlet, Mộ Đức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH thương mại Đoàn Ngọc Hào

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đoàn Ngọc Hào. Địa chỉ: 653 Quang Trung Str., Nghia Chanh Hamlet, Quang Ngai Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,thương mại tổng hợp.

Xí nghiệp xây dựng Thiên Phước

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Thiên Phước. Địa chỉ: Vĩnh An Sub-hamlet, Phổ Khánh Hamlet, Đức Phổ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thiên Bút Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Bút Quảng Ngãi. Địa chỉ: Group 1, La Hà Townlet, Tư Nghĩa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Xí nghiệp xây dựng Phú Hoà

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Phú Hoà. Địa chỉ: Xuân Thành Sub-hamlet, Phổ Cường Hamlet, Đức Phổ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Tân Sinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Sinh. Địa chỉ: An Hà 1 Sub-hamlet, Nghĩa Trung Hamlet, Tư Nghĩa Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây dựng Tiến Đạt

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Tiến Đạt. Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Đức Chánh Hamlet, Mộ Đức Dist. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thanh Trọng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Trọng. Địa chỉ: 245 Thành Cổ Str., Nghĩa Chánh , Quảng Ngãi Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd.

Cty TNHH Sơn Đông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Đông. Địa chỉ: Group 19, Chánh Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới Việt Linh. Địa chỉ: Area 3, Mộ Đức Townlet, Mộ Đức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân

Cty TNHH Tân Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Hải. Địa chỉ: Lot C2/3 Str. 5 Tịnh Phong IZ., Tâm Tịnh ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa. Địa chỉ: Nang Tay Sub-hamlet, Nghia Phuong Hamlet, Tu Nghia Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Xí nghiệp xây lắp Hoa Xuân

Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xây lắp Hoa Xuân. Địa chỉ: Sub-hamlet 6, Đức Chánh hamlet, Một Đức Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp,xây dựng , dân dụng.

Khách Sạn Quang Vinh

Tên doanh nghiệp: Khách Sạn Quang Vinh. Địa chỉ: 12 Đường Bà Triệu, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn ở quảng ngÃikhách sạn.

Cty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Tam Minh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư Tam Minh. Địa chỉ: Lot 19-20, Sài Gòn Dung Quất IZ., Bình Thạnh Str., Bình Sơn , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: gỗ ,

Cty TNHH Sao Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sao Mai. Địa chỉ: 01 Lê Lợi Str., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,bất động sản , cho thuê, quản lý văn phòng, toà nhà, cao ốc.

Cty TNHH sản xuất & thương mại Inox Phước An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất & thương mại Inox Phước An. Địa chỉ: Lot C5-3 KCN Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh - (37-39 Cách mạng tháng tám, TP.Quảng Ngãi). Ngành nghề kinh doanh: inox ,

Cty TNHH quảng cáo Thương mại Long Sơn Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH quảng cáo Thương mại Long Sơn Hoàng. Địa chỉ: 693 Quang Trung Str., Nghĩa Chánh , Quảng Ngãi Townlet. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , trên mọi chất liệu.

Công Ty Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Xây Dựng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Tư Vấn Phát Triển Đầu Tư Và Xây Dựng. Địa chỉ: 171 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet ,phần cứng máy tính,

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Tín

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Trung Tín. Địa chỉ: 290 Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Cty TNHH Phước Thịnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Phước Thịnh. Địa chỉ: 111 Chu Văn An, Nghĩa Lộ , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty TNHH PQ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH PQ. Địa chỉ: Area 3, Châu ổ Townlet, Bình Sơn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận Tải Hân Nga

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Vận Tải Hân Nga. Địa chỉ: 170 Chu Văn An, Phường Nghĩa Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi,. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản

Cty TNHH quảng cáo Hoà Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH quảng cáo Hoà Kỳ. Địa chỉ: 96 Phan Đình Phùng Str., Nguyễn Nghiêm , Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , tấm lớn, biển hiệu, bảng đèn,trang trí nội ngoại

Cty TNHH Petro Quảng Ngãi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Petro Quảng Ngãi. Địa chỉ: 151 Hùng Vương Str., Trần Hưng Đạo , Quảng Ngãi Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khí gas , sx & kd.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tin học Khai Sáng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tin học Khai Sáng. Địa chỉ: 177 Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: máy tính và internet ,tư vấn & dịch vụ,

Cty TNHH MTV xây dựng Minh Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV xây dựng Minh Đức. Địa chỉ: Đức Minh Hamlet, Mộ Đức Dist., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia tăng,xây dựng ,

Công Ty Truyền Tải Điện 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Truyền Tải Điện 2. Địa chỉ: 28A Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: nghiên cứu & phát triển điện tử,công ty truyển tải điện ở

Cty TNHH Mỹ Yên – CN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Mỹ Yên - CN. Địa chỉ: Sài Gòn Dung Quất IZ., Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH MTV may Đông Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV may Đông Thành. Địa chỉ: 32 Lê Văn Sỹ Str., Trần Phú , Quảng Ngãi Town. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx &

Công Ty Quảng Cáo – Thương Mại ART

Tên doanh nghiệp: Công Ty Quảng Cáo - Thương Mại ART. Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Quảng Ngãi,. Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo ,dịch vụ thông tin,

Cty TNHH Minh Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Tuấn. Địa chỉ: Highway 1A, Tịnh Phong , Sơn Tịnh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

Cty TNHH may mặc kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động Quang Tấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH may mặc kinh doanh trang thiết bị bảo hộ lao động Quang Tấn. Địa chỉ: 16A Lê Ngung Str., Quảng Ngãi Town. Ngành nghề kinh doanh: bảo hộ lao động , trang

Cty TNHH lâm sản Gia Long

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH lâm sản Gia Long. Địa chỉ: 148 Hùng Vương Str., Trần Phú ward, Quảng Ngãi. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.