Quảng Nam

Cty TNHH MTV cao su Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV cao su Quảng Nam
Địa chỉ: Highway 1A, Bình Nguyên Hamlet, Thăng Bình Dist.
Điện thoại: 510-3667129
Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Hội Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hội Tín
Địa chỉ: Group Đồng Bộ, Trà My Townlet, Bắc Trà My Dist.
Điện thoại: 510-3882780
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group Đồng Bộ, Trà My Townlet, …

Cty TNHH khách sạn Reverpart Hội An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH khách sạn Reverpart Hội An
Địa chỉ: 1 Phạm Hồng Thái Str., Sơn Phong , Hội An Town
Điện thoại: 510-3914555
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng
Website: www.life-resorts.com

Địa chỉ doanh nghiệp:1 Phạm …

Cty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam
Địa chỉ: Bình Phục Hamlet, Thăng Bình Dist.
Điện thoại: 510-3874642, 3874168
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Hải Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hải Hà
Địa chỉ: Lot 7, Điện Ngọc Điện Nam IZ., Điện Bàn Dist.
Điện thoại: 510-3843620
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.alphasea.net (alphasea.net)

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot …

Cty TNHH gas Miền Trung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH gas Miền Trung
Địa chỉ: Lot 6, Điện Nam Điện Ngọc IZ., Điện Bàn Dist.
Điện thoại: 510-3943111
Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd,thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot …

Cty TNHH Gia Dinh Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Gia Dinh Việt Nam
Địa chỉ: Lot 3, Điện Nam IZ
Điện thoại: 510-3943688
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 3, Điện Nam IZ…

Cty TNHH ELF gas Đà Nẵng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH ELF gas Đà Nẵng
Địa chỉ: Kỳ Hà Sub-hamlet, Tam Quang Hamlet, Núi Thành Dist.
Điện thoại: 510-3872556,05113659818
Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Kỳ Hà Sub-hamlet, Tam …

Cty TNHH du lịch và dịch vụ thương mại Vĩnh Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch và dịch vụ thương mại Vĩnh Hưng
Địa chỉ: 143 Trần Phú Str., Minh An , Hội An Town
Điện thoại: 510-3861621, 3863717, 3864074
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng
Website: www.vinhhunghotels.com

Cty TNHH Đông Tín

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Tín
Địa chỉ: Group 5, Núi Thành Town
Điện thoại: 510-3570880
Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Núi Thành Town…

Cty TNHH du lịch dịch vụ và thương mại Thiên Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH du lịch dịch vụ và thương mại Thiên Phú
Địa chỉ: 276 Cửa Đại, Cẩm Châu , Hội An Town
Điện thoại: 510-3923999
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn
Website: www.hoiantrailsresort.com

Địa chỉ doanh nghiệp:276 …

Cty TNHH Đông Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Phương
Địa chỉ: Lot 3, IZ., Điện Ngọc Hamlet, Điện Bàn Dist.
Điện thoại: 510-3843722
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd
Website: www.dongphuongseafood.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 3, IZ., …

Cty TNHH Đông An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông An
Địa chỉ: 6 An Bàn Str., Phước Tân Group, Cẩm An Hamlet, Hội An Town
Điện thoại: 510-3861469, 3927269
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh …

DNTN HÒA LỢI

Tên doanh nghiệp: DNTN HÒA LỢI
Địa chỉ: 171 Phan Bội Châu, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3 812 541
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng thiết kế

Địa chỉ doanh nghiệp:171 Phan Bội Châu, …

Cty TNHH Diệp á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Diệp á
Địa chỉ: Lot 4, Trần Cao Vân Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3858787
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , thực phẩm chuyên dụng,thực phẩm ăn liền , chế biến & kd

Cty TNHH đầu tư và xây dựng Phước Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH đầu tư và xây dựng Phước Lộc
Địa chỉ: Km 135, Highway 1A, Tam Xuân 2 Commune, Núi Thành Dist
Điện thoại: 510-3891418
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa …

Cty TNHH chế biến mây tre gỗ Nam Phước

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến mây tre gỗ Nam Phước
Địa chỉ: Tây An Industrial Clusters, Duy Trung , Duy Xuyên Dist.
Điện thoại: 510-3877444
Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd

Địa …

Cty thương mại Hội An

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại Hội An
Địa chỉ: 23 Lê Hồng Phong Str., Hội An Town
Điện thoại: 510-3861404
Ngành nghề kinh doanh: du lịch

Địa chỉ doanh nghiệp:23 Lê Hồng Phong Str., Hội An Town…

Cty thức ăn Hoachen (Việt Nam)

Tên doanh nghiệp: Cty thức ăn Hoachen (Việt Nam)
Địa chỉ: Chu Lai Mine Economic Area
Điện thoại: 510-3565168, 3565197
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , vật tư, thức ăn và dịch vụ thuỷ sản

Địa chỉ doanh nghiệp:Chu …

Cty phát triển công nghệ và thương mại quốc tế Martin

Tên doanh nghiệp: Cty phát triển công nghệ và thương mại quốc tế Martin
Địa chỉ: 246 Phan Chu Trinh Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3830888
Ngành nghề kinh doanh: tin học , internet và các dịch vụ gia

Cty nông lâm sản xuất khẩu Thu Bồn

Tên doanh nghiệp: Cty nông lâm sản xuất khẩu Thu Bồn
Địa chỉ: 9 Phuoc Hiep Hamlet, Phuoc Son Dist.
Điện thoại: 510-3881050
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến

Địa chỉ doanh nghiệp:9 Phuoc Hiep Hamlet, Phuoc Son …

Cty lương thực và dịch vụ Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty lương thực và dịch vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 123 Huynh Thuc Khang Str., An Xuan , Tam Ky Town
Điện thoại: 510-3851262
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,khách sạn,nhà

Cty LD khách sạn Victoria Hội An

Tên doanh nghiệp: Cty LD khách sạn Victoria Hội An
Địa chỉ: Cửa Đại Resort, Cửa Đại , Hội An Town
Điện thoại: 510-3864115, 3927040
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn
Website: www.victoriahotels-asia.asia

Địa chỉ doanh nghiệp:Cửa Đại Resort, Cửa …

Cty giống nông lâm nghiệp Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty giống nông lâm nghiệp Quảng Nam
Địa chỉ: Điện Thắng Hamlet, Điện Biên Dist.
Điện thoại: 3869455
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Điện …

CÔNG TY TNHH LÊ MAI TÚ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH LÊ MAI TÚ
Địa chỉ: Thôn Đông Khương, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3504 273
Ngành nghề kinh doanh: xe máy và ô tô , thiết bị

Cty giày Rieker Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty giày Rieker Việt Nam
Địa chỉ: Lot 1, Điện Nam – Điện Ngọc IZ, Điện Bàn Dist.
Điện thoại: 510-3743537
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,giầy thể thao, giầy vải ,

Cty giao thông công chính Tam Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty giao thông công chính Tam Kỳ
Địa chỉ: 146 Phan Chu Trinh Str., An Mỹ , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3851252
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , dân dụng

Địa …

Cty dược và vật tư y tế Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty dược và vật tư y tế Quảng Nam
Địa chỉ: 120 Huỳnh Thúc Kháng Str., An Xuân , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3812010
Ngành nghề kinh doanh: hoá mỹ phẩm , sx & kd,dược phẩm

Cty da giày Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty da giày Quảng Nam
Địa chỉ: 954 Phan Chu Trinh Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3851411, 3845556
Ngành nghề kinh doanh: giầy dép da , sx & kd,da nguyên liệu, thuộc da , chế biến

Cty CP XNK thuỷ sản Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP XNK thuỷ sản Quảng Nam
Địa chỉ: 580 Cửa Đại Str., Hội An Town
Điện thoại: 510-3861249, 3861822
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:580 Cửa Đại …

Cty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xuất nhập khẩu Quảng Nam
Địa chỉ: 204 Phan Chu Trinh Str., An Mỹ , Tam Kỳ Dist.
Điện thoại: 510-3859271,820265
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến,

Cty CP xây lắp và phát triển dịch vụ bưu điện QNam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp và phát triển dịch vụ bưu điện QNam
Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo Str., Tam Kỳ Towlet
Điện thoại: 3811555
Ngành nghề kinh doanh: bưu chính , dịch vụ chuyển phát hàng

Cty CP xây lắp điện Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây lắp điện Quảng Nam
Địa chỉ: Thuận Yên IZ., Tam Kỳ
Điện thoại: 510-3812020, 3812523
Ngành nghề kinh doanh: nước ngọt , sx & kd,bia , sx,xây dựng , công nghiệp

Địa chỉ doanh …

Cty CP xây dựng và giao thông 502

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng và giao thông 502
Địa chỉ: 96 Phan Bội Châu Str., Tân Thạnh , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3812215
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ …

Cty CP xây dựng thương mại và dịch vụ thanh niên xung phong Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng thương mại và dịch vụ thanh niên xung phong Quảng Nam
Địa chỉ: 1B Lê Đình Dương Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3810602
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường,

Cty CP xây dựng Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng Quảng Nam
Địa chỉ: Phan Bội Châu Str., Tân Thạnh , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3852811, 3891309,3835178
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , công nghiệp
Website: www.qcc.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Phan …

CÔNG TY TNHH QUỐC TOÀN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH QUỐC TOÀN
Địa chỉ: Khối phố 1, Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3841 042
Ngành nghề kinh doanh: sản phẩm lâm nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:Khối …

Cty CP xây dựng giao thông Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng giao thông Quảng Nam
Địa chỉ: 30 Nguyễn Tất Thành Str., Tân An , Hội An
Điện thoại: 510-3861322
Ngành nghề kinh doanh: giao thông vận tải , dịch vụ hỗ trợ,xây dựng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÔNG TIẾN

Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐÔNG TIẾN
Địa chỉ: 954 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0510. 3858 125
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,sản phẩm nuôi

Cty CP Vinaconex 25

Tên doanh nghiệp: Cty CP Vinaconex 25
Địa chỉ: 89A Phan Đăng Lưu Str., Hải Châu , Đà Năng
Điện thoại: 510-05113621633, 05113626777
Ngành nghề kinh doanh: bất động sản , kinh doanh nhà ở, căn hộ, đất đai,trang trí

Cty CP tư vấn giao thông Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn giao thông Quảng Nam
Địa chỉ: Kiệt 10, Nguyễn Du Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3828118
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình

Cty CP tư vấn và kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP tư vấn và kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Hùng Vương, An Sơn , Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3834589
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế

Cty CP thương mại Quế Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại Quế Sơn
Địa chỉ: Highway 1A, Hương An , Quế Sơn Dist.
Điện thoại: 510-3886510
Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ …

Cty CP thương mại Đại Lộc

Tên doanh nghiệp: Cty CP thương mại Đại Lộc
Địa chỉ: Gr.1, ái Nghĩa Town, Đại Lộc Dist.
Điện thoại: 510-3865981
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,tấm lợp kim loại,xăng dầu

Cty CP tập đoàn Điện Bàn

Tên doanh nghiệp: Cty CP tập đoàn Điện Bàn
Địa chỉ: Thường Tín Industrial Clusters, Điện Nam Đồng Str., Điện Bàn , Quảng Nam Dist.
Điện thoại: 510-3867322, 05113819222
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ

Cty CP sành sứ xây dựng Thăng Bình

Tên doanh nghiệp: Cty CP sành sứ xây dựng Thăng Bình
Địa chỉ: Bình Triều Hamlet, Thăng Bình Dist.
Điện thoại: 510-3874271, 3874169, 3874167
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,gốm sứ xây dựng ,

Cty CP sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Thắng Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty CP sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Thắng Lợi
Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh Str., Cẩm Phô , Hội An Town
Điện thoại: 510-3916899
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ giả

Cty CP sách và thiết bị trường học Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP sách và thiết bị trường học Quảng Nam
Địa chỉ: 640 Phan Chu Trinh Str., Tam Kỳ Town
Điện thoại: 510-3859626
Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd

Cty CP Pjico Quảng Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP Pjico Quảng Nam
Địa chỉ: 35-37 Hùng Vương, Tân Thạnh , Tam Kỳ
Điện thoại: 510-3811081
Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm nhân thọ

Địa chỉ doanh nghiệp:35-37 Hùng Vương, Tân Thạnh , Tam Kỳ…

DNTN THÁI PHƯƠNG

Tên doanh nghiệp: DNTN THÁI PHƯƠNG
Địa chỉ: Thôn tỉnh Yên, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905 386 120
Ngành nghề kinh doanh: khai thác đá

Địa chỉ doanh nghiệp:Thôn tỉnh Yên, Xã Duy …