Nghệ An

Cty TNHH Bình Minh Nghệ an

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bình Minh Nghệ an
Địa chỉ: 2 Str.3/2 Hưng Dũng , Vinh
Điện thoại: 3835779
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thương mại tổng hợp

Địa chỉ …

Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc
Địa chỉ: 156Đ Công Tráng Str., Lê Mao , Vinh
Điện thoại: 3847296
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình

Cty TNHH An Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Vinh
Địa chỉ: 136 Trần Phú Str., Hồng Sơn , Vinh
Điện thoại: 38-3845454
Ngành nghề kinh doanh: đồ nội thất , thiết kế & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:136 Trần Phú Str., Hồng …

Cty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo
Địa chỉ: Alley 161/3, Trường Chinh Str., Vinh
Điện thoại: 38-3853456
Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:Alley …

Cty TNHH An Toàn Biển Bạc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Toàn Biển Bạc
Địa chỉ: 33 Cao X Huy, Hồng Sơn , Vinh
Điện thoại: 3837776
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:33 Cao X …

Cty TNHH Văn Đỗ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Văn Đỗ
Địa chỉ: 12 Lê Lợi Str., Vinh
Điện thoại: 38-3842591
Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd,dấu , khắc dấu,xe máy , sửa chữa

Địa …

Cty TNHH An Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Châu
Địa chỉ: Group 14, Cửa Nam , Vinh
Điện thoại: 38-3532984
Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH An Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Thành Đạt
Địa chỉ: 4 Area, Đô Lương Town, Đô Lương Dist.
Điện thoại: 38-3871297
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: Quỳ Hợp Hamlet, Quỳ Hợp Dist.
Điện thoại: 38-3883148, 3883369
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác

Cty TNHH Việt Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Hưng
Địa chỉ: 261 Nguyễn Văn Cừ Str., Vinh
Điện thoại: 38-3842181
Ngành nghề kinh doanh: trang trí nội ngoại thất,vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao

Cty TNHH Vĩnh Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vĩnh Hoà
Địa chỉ: Cao Sơn, Vĩnh Thành Commune, Yên Thành Dist.
Điện thoại: 38-3868986
Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Cao Sơn, Vĩnh Thành Commune, Yên Thành …

Cty thuỷ lợi Bắc Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ lợi Bắc Nghệ An
Địa chỉ: Group 2, Yên Thành Townlet, Yên Thành Dist.
Điện thoại: 38-3863139
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 2, Yên …

Cty TNHH Vĩnh An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vĩnh An
Địa chỉ: Lot 13, Road 2 Hưng Lộc IZ., Vinh
Điện thoại: 38-3552032
Ngành nghề kinh doanh: chất mài mòn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 13, Road 2 Hưng Lộc …

Cty TNHH Vũ Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vũ Kỳ
Địa chỉ: Đồi 16 Yên Bang, Phúc Thành Commune, Yên Thành Dist.
Điện thoại: 38-3639179
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Đồi 16 Yên …

Cty thương mại tổng hợp Phủ Quỳ

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại tổng hợp Phủ Quỳ
Địa chỉ: Kim Tân Group, Thái Hoà Townlet
Điện thoại: 38-3881332, 3812412
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Kim Tân Group, Thái …

Cty TNHH Xuân Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Ngọc
Địa chỉ: Khối Vĩnh Yên IZ., Đông Vĩnh , Vinh
Điện thoại: 38-3353792
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Khối Vĩnh Yên IZ., …

Cty thức ăn gia súc và chăn nuôi Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty thức ăn gia súc và chăn nuôi Nghệ An
Địa chỉ: 57 Nguyen Sy Sach Str., Hung Binh , Vinh
Điện thoại: 38-3842785
Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd

Cty TNHH Xuân Quỳnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Quỳnh Xuân Hamlet, Quỳnh Lưu Dist.
Điện thoại: 38-3864684
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Quỳnh Xuân Hamlet, …

Cty thép Vsc – Posco – CN TP.Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc – Posco – CN TP.Vinh
Địa chỉ: 138 Trường Chinh Str., Vinh
Điện thoại: 38-3536806
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng , sx

Cty Trường Giang

Tên doanh nghiệp: Cty Trường Giang
Địa chỉ: 45 Quang Trung Str., Quang Trung , Vinh
Điện thoại: 3566878
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác

Địa chỉ doanh nghiệp:45 Quang Trung Str., Quang Trung , Vinh…

Cty TNHH Xuân Thương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Thương
Địa chỉ: 32 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình , Vinh Dist.
Điện thoại: 38-3596196
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:32 Nguyễn Sỹ Sách, …

Cty quảng cáo mới

Tên doanh nghiệp: Cty quảng cáo mới
Địa chỉ: 90 Lê Viết Thuật Str., Hưng Lộc Hamlet, Vinh
Điện thoại: 3857453
Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , trên mọi chất liệu

Địa chỉ doanh nghiệp:90 Lê Viết Thuật Str., …

Cty tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển
Địa chỉ: 12 Sỹ Sách Str., Hà Huy Tập , Vinh
Điện thoại: 3595183
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty quản lý và sửa chữa đường bộ 470

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và sửa chữa đường bộ 470
Địa chỉ: 38 Trường Chinh Str., Vinh
Điện thoại: 38-3535243
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:38 Trường Chinh Str., …

Cty phát hành sách Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành sách Nghệ An
Địa chỉ: 9 Quang Trung Str., Quang Trung , Vinh
Điện thoại: 38-3842928
Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,sách & văn hoá phẩm , sx & phát

Cty tư vấn xây dựng giao thông

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn xây dựng giao thông
Địa chỉ: 217 Lê Lợi Str., Vinh
Điện thoại: 38-3561442, 3831687
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông

Địa …

Cty quản lý và phát triển đô thị Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và phát triển đô thị Vinh
Địa chỉ: 70 Nguyễn Sỹ Sách Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3843319
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:70 Nguyễn …

Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: 4 Nguyễn Sỹ Sách Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3844701, 3845803
Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,vận tải , đường bộ,xăng dầu , kd

Cty nông nghiệp Sông Côn

Tên doanh nghiệp: Cty nông nghiệp Sông Côn
Địa chỉ: Tân Phú Commune, Tân Kỳ Dist.
Điện thoại: 38-3887116
Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd,trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:Tân Phú …

Cty xây dựng cầu Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng cầu Nghệ An
Địa chỉ: 17Đ- Phan Bộ Châu Str., Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 3853464
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:17Đ- Phan Bộ …

Cty ống thép xây dựng

Tên doanh nghiệp: Cty ống thép xây dựng
Địa chỉ: Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 3844687
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lê Lợi , Vinh…

Cty nông công nghiệp 3/2

Tên doanh nghiệp: Cty nông công nghiệp 3/2
Địa chỉ: Minh Trung, Minh Hợp Commune, Quỳ Hợp Dist
Điện thoại: 38-3888613
Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt

Địa chỉ doanh nghiệp:Minh Trung, Minh Hợp Commune, Quỳ Hợp Dist…

Cty xây dựng đường bộ số 2 Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng đường bộ số 2 Nghệ An
Địa chỉ: 3 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3842380
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh …

Cty Nam Hải

Tên doanh nghiệp: Cty Nam Hải
Địa chỉ: Group 2, Diễn Phúc Hamlet, Diễn Châu Dist.
Điện thoại: 38-3862462, 3833274
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 2, …

Cty xây dựng phát triển đô thị

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng phát triển đô thị
Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3841926
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ

Cty xi măng Hoàng Mai

Tên doanh nghiệp: Cty xi măng Hoàng Mai
Địa chỉ: Group 8, Hoàng Mai Townlet, Quỳnh Lưu Dist.
Điện thoại: 38-3386617, 3386675
Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd
Website: www.ximanghoangmai.com.vn

Địa chỉ doanh …

Cty muối Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty muối Nghệ An
Địa chỉ: 72 Lê Lợi Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3842425, 3832026
Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:72 Lê Lợi Str., …

Cty xây dựng số 6

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng số 6
Địa chỉ: 205 Lê Duẩn Str., Trung Đô , Vinh
Điện thoại: 38-3844410, 3844737
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,gốm sứ xây dựng , sx &

Cty xuất nhập khẩu nông sản tổng hợp Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu nông sản tổng hợp Nghệ An
Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế Str., Vinh
Điện thoại: 38-3831651
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo)

Địa …

Cty lương thực Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty lương thực Nghệ An
Địa chỉ: 58 Lê Lợi Str., Hà Huy Tập , Vinh
Điện thoại: 38-3844757, 3843971, 3565185
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:58 …

Cty lâm nghiệp Con Cuông

Tên doanh nghiệp: Cty lâm nghiệp Con Cuông
Địa chỉ: Group 5, Con Cuông Townlet, Con Cuông Dist.
Điện thoại: 3387311
Ngành nghề kinh doanh: lâm nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác &

Cty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An
Địa chỉ: Nghi Hải , Cửa Lò Town
Điện thoại: 38-3382939
Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Nghi Hải , Cửa …

Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu

Tên doanh nghiệp: Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu
Địa chỉ: Thai Hoa Townlet, Nghia Dan Dist.
Điện thoại: 38-3881370, 3811968
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd

Địa …

Cty Lam Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty Lam Hồng
Địa chỉ: 29 Phan Đăng Lưu Str., Vinh
Điện thoại: 38-3384968
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd

Địa chỉ doanh nghiệp:29 Phan …

CtyTNHH MTV 115 Nghệ An

Tên doanh nghiệp: CtyTNHH MTV 115 Nghệ An
Địa chỉ: Bình Minh Group, Nghĩa Bình Hamlet, Nghĩa Đàn Dist.
Điện thoại: 38-3816364
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,cao su & sản

Cty kinh doanh vật tư tổng hợp

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh vật tư tổng hợp
Địa chỉ: 117 Trường Chinh Str., Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 3853180
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:117 …

DNTN Việt Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Việt Anh
Địa chỉ: 52 Đinh Công Tráng Str., Vinh city
Điện thoại: 38-3843186
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:52 …

DNTN cơ điện lạnh Thái Hà

Tên doanh nghiệp: DNTN cơ điện lạnh Thái Hà
Địa chỉ: 216 Trần Phú Str., Vinh
Điện thoại: 3843178
Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:216 …

Cty hướng nghiệp và giới thiệu việc làm Thanh Niên

Tên doanh nghiệp: Cty hướng nghiệp và giới thiệu việc làm Thanh Niên
Địa chỉ: 88 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 3596706
Ngành nghề kinh doanh: cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm

Địa …

DNTN Anh Chiến

Tên doanh nghiệp: DNTN Anh Chiến
Địa chỉ: 184 Trần Phú Str, Vinh
Điện thoại: 38-3832777
Ngành nghề kinh doanh: nhà bếp , đồ dùng & trang thiết bị

Địa chỉ doanh nghiệp:184 Trần Phú Str, Vinh…