Nghệ An

Cty TNHH Bình Minh Nghệ an

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bình Minh Nghệ an. Địa chỉ: 2 Str.3/2 Hưng Dũng , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),thương mại tổng hợp.

Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc. Địa chỉ: 156Đ Công Tráng Str., Lê Mao , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình

Cty TNHH An Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Vinh. Địa chỉ: 136 Trần Phú Str., Hồng Sơn , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: đồ nội thất , thiết kế & kd.

Cty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH vận tải và thương mại Quốc Bảo. Địa chỉ: Alley 161/3, Trường Chinh Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: giao nhận & kho vận,vận tải , đường bộ.

Cty TNHH An Toàn Biển Bạc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Toàn Biển Bạc. Địa chỉ: 33 Cao X Huy, Hồng Sơn , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH Văn Đỗ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Văn Đỗ. Địa chỉ: 12 Lê Lợi Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd,dấu , khắc dấu,xe máy , sửa

Cty TNHH An Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Châu. Địa chỉ: Group 14, Cửa Nam , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: bao bì , giấy, bao bì carton , in ấn, sản xuất và gia công.

Cty TNHH An Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH An Thành Đạt. Địa chỉ: 4 Area, Đô Lương Town, Đô Lương Dist.. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 1 thành viên kim loại màu Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: Quỳ Hợp Hamlet, Quỳ Hợp Dist.. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác &

Cty TNHH Việt Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Việt Hưng. Địa chỉ: 261 Nguyễn Văn Cừ Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: trang trí nội ngoại thất,vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , cầu đường,

Cty TNHH Vĩnh Hoà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vĩnh Hoà. Địa chỉ: Cao Sơn, Vĩnh Thành Commune, Yên Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: phân bón , sx & kd.

Cty thuỷ lợi Bắc Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty thuỷ lợi Bắc Nghệ An. Địa chỉ: Group 2, Yên Thành Townlet, Yên Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ.

Cty TNHH Vĩnh An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vĩnh An. Địa chỉ: Lot 13, Road 2 Hưng Lộc IZ., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: chất mài mòn , sx & kd.

Cty thương mại tổng hợp Phủ Quỳ

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại tổng hợp Phủ Quỳ. Địa chỉ: Kim Tân Group, Thái Hoà Townlet. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xăng dầu , kd.

Cty TNHH Vũ Kỳ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Vũ Kỳ. Địa chỉ: Đồi 16 Yên Bang, Phúc Thành Commune, Yên Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd.

Cty TNHH Xuân Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Ngọc. Địa chỉ: Khối Vĩnh Yên IZ., Đông Vĩnh , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd.

Cty thức ăn gia súc và chăn nuôi Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty thức ăn gia súc và chăn nuôi Nghệ An. Địa chỉ: 57 Nguyen Sy Sach Str., Hung Binh , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: thức ăn gia súc , chế biến & kd.

Cty TNHH Xuân Quỳnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Quỳnh. Địa chỉ: Quỳnh Xuân Hamlet, Quỳnh Lưu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , dân dụng.

Cty thép Vsc – Posco – CN TP.Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty thép Vsc - Posco - CN TP.Vinh. Địa chỉ: 138 Trường Chinh Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng

Cty Trường Giang

Tên doanh nghiệp: Cty Trường Giang. Địa chỉ: 45 Quang Trung Str., Quang Trung , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác.

Cty TNHH Xuân Thương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Xuân Thương. Địa chỉ: 32 Nguyễn Sỹ Sách, Hưng Bình , Vinh Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty quảng cáo mới

Tên doanh nghiệp: Cty quảng cáo mới. Địa chỉ: 90 Lê Viết Thuật Str., Hưng Lộc Hamlet, Vinh. Ngành nghề kinh doanh: quảng cáo , trên mọi chất liệu.

Cty tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển. Địa chỉ: 12 Sỹ Sách Str., Hà Huy Tập , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty quản lý và sửa chữa đường bộ 470

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và sửa chữa đường bộ 470. Địa chỉ: 38 Trường Chinh Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty phát hành sách Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty phát hành sách Nghệ An. Địa chỉ: 9 Quang Trung Str., Quang Trung , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: in ấn , các sản phẩm,sách & văn hoá phẩm , sx &

Cty tư vấn xây dựng giao thông

Tên doanh nghiệp: Cty tư vấn xây dựng giao thông. Địa chỉ: 217 Lê Lợi Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , khảo sát, thiết kế, tư vấn các công trình giao thông.

Cty quản lý và phát triển đô thị Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty quản lý và phát triển đô thị Vinh. Địa chỉ: 70 Nguyễn Sỹ Sách Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh

Tên doanh nghiệp: Cty xăng dầu Nghệ Tĩnh. Địa chỉ: 4 Nguyễn Sỹ Sách Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nhựa đường , sx & kd,vận tải , đường bộ,xăng dầu ,

Cty xây dựng cầu Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng cầu Nghệ An. Địa chỉ: 17Đ- Phan Bộ Châu Str., Lê Lợi , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty ống thép xây dựng

Tên doanh nghiệp: Cty ống thép xây dựng. Địa chỉ: Lê Lợi , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty nông nghiệp Sông Côn

Tên doanh nghiệp: Cty nông nghiệp Sông Côn. Địa chỉ: Tân Phú Commune, Tân Kỳ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd,trồng trọt.

Cty nông công nghiệp 3/2

Tên doanh nghiệp: Cty nông công nghiệp 3/2. Địa chỉ: Minh Trung, Minh Hợp Commune, Quỳ Hợp Dist. Ngành nghề kinh doanh: trồng trọt.

Cty xây dựng đường bộ số 2 Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng đường bộ số 2 Nghệ An. Địa chỉ: 3 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty Nam Hải

Tên doanh nghiệp: Cty Nam Hải. Địa chỉ: Group 2, Diễn Phúc Hamlet, Diễn Châu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng.

Cty xây dựng phát triển đô thị

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng phát triển đô thị. Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi,

Cty xi măng Hoàng Mai

Tên doanh nghiệp: Cty xi măng Hoàng Mai. Địa chỉ: Group 8, Hoàng Mai Townlet, Quỳnh Lưu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xi măng & phụ gia , sx & kd.

Cty muối Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty muối Nghệ An. Địa chỉ: 72 Lê Lợi Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: muối , khai thác, chế biến & kd.

Cty xây dựng số 6

Tên doanh nghiệp: Cty xây dựng số 6. Địa chỉ: 205 Lê Duẩn Str., Trung Đô , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,gốm sứ xây dựng , sx &

Cty xuất nhập khẩu nông sản tổng hợp Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu nông sản tổng hợp Nghệ An. Địa chỉ: 2 Ngô Đức Kế Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo).

Cty lương thực Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty lương thực Nghệ An. Địa chỉ: 58 Lê Lợi Str., Hà Huy Tập , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd.

Cty lâm nghiệp Con Cuông

Tên doanh nghiệp: Cty lâm nghiệp Con Cuông. Địa chỉ: Group 5, Con Cuông Townlet, Con Cuông Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm nghiệp , các dịch vụ hỗ trợ,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác

Cty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty xuất nhập khẩu thuỷ sản Nghệ An. Địa chỉ: Nghi Hải , Cửa Lò Town. Ngành nghề kinh doanh: thuỷ sản , chế biến & kd.

Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu

Tên doanh nghiệp: Cty lâm nông nghiệp Sông Hiếu. Địa chỉ: Thai Hoa Townlet, Nghia Dan Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty Lam Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty Lam Hồng. Địa chỉ: 29 Phan Đăng Lưu Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

CtyTNHH MTV 115 Nghệ An

Tên doanh nghiệp: CtyTNHH MTV 115 Nghệ An. Địa chỉ: Bình Minh Group, Nghĩa Bình Hamlet, Nghĩa Đàn Dist.. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd,cao su & sản

DNTN Việt Anh

Tên doanh nghiệp: DNTN Việt Anh. Địa chỉ: 52 Đinh Công Tráng Str., Vinh city. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty kinh doanh vật tư tổng hợp

Tên doanh nghiệp: Cty kinh doanh vật tư tổng hợp. Địa chỉ: 117 Trường Chinh Str., Lê Lợi , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

DNTN cơ điện lạnh Thái Hà

Tên doanh nghiệp: DNTN cơ điện lạnh Thái Hà. Địa chỉ: 216 Trần Phú Str., Vinh. Ngành nghề kinh doanh: điện tử , thiết bị điện tử gia dụng , sx & kd.

Cty hướng nghiệp và giới thiệu việc làm Thanh Niên

Tên doanh nghiệp: Cty hướng nghiệp và giới thiệu việc làm Thanh Niên. Địa chỉ: 88 Lê Hồng Phong Str., Hưng Bình , Vinh. Ngành nghề kinh doanh: cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm.

DNTN Anh Chiến

Tên doanh nghiệp: DNTN Anh Chiến. Địa chỉ: 184 Trần Phú Str, Vinh. Ngành nghề kinh doanh: nhà bếp , đồ dùng & trang thiết bị.