Nghệ An

Cty TNHH Quỳnh Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quỳnh Anh
Địa chỉ: 3 Nguyễn Trãi, Hưng Đông Commune, Vinh
Điện thoại: 38-3511304
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:3 Nguyễn Trãi, Hưng Đông Commune, Vinh…

Cty TNHH Quỳnh Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quỳnh Hà
Địa chỉ: 12 Lê Hồng Phong Str., Vinh
Điện thoại: 38-3858585
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd,taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách

Cty TNHH Hồng Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Hải
Địa chỉ: Nghi Kim Hamlet, Nghi Lộc Dist
Điện thoại: 38-3851149
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ,xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Nghi Kim Hamlet, Nghi …

Cty TNHH sản xuất Bật Lửa Ga Trung Lai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất Bật Lửa Ga Trung Lai
Địa chỉ: Nghi Liên Hamlet, Nghi Lộc Dist.
Điện thoại: 38-3519374
Ngành nghề kinh doanh: hàng gia dụng thông thường khác
Website: www.trunglailigher.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Nghi Liên …

Cty TNHH Hồng Ngọc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Ngọc
Địa chỉ: 24 Lê Lợi Str., Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 38-3841314, 3841073
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,du lịch

Địa chỉ doanh nghiệp:24 Lê Lợi Str., Lê Lợi , Vinh…

Cty TNHH Hồng Công

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Công
Địa chỉ: 206 Phan Đình Phùng, Hồng Sơn , Vinh
Điện thoại: 38-3831771
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:206 Phan Đình Phùng, …

Cty TNHH sản xuất tôn và sắt thép

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH sản xuất tôn và sắt thép
Địa chỉ: Group 18C, Nghi Liên Hamlet, Vinh
Điện thoại: 38-3842967
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd
Website: www.dinhnhansteel.com.vn

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hoàng Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Anh
Địa chỉ: 72 Lê Lợi Str., Vinh
Điện thoại: 38-3833352
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:72 Lê Lợi Str., Vinh…

Cty TNHH Sao Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sao Mai
Địa chỉ: 212 Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập , Vinh
Điện thoại: 38-3511034
Ngành nghề kinh doanh: điện , điện trở , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:212 Nguyễn Trãi, Hà Huy …

Cty TNHH Hoàn Nguyên

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàn Nguyên
Địa chỉ: 29 Lê Hồng Phong, Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3848250
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:29 Lê Hồng Phong, Hưng …

Cty TNHH Tâm Trí Mạnh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tâm Trí Mạnh
Địa chỉ: Ngọc Tân, Diễn Ngọc Commune, Diễn Châu Dist.
Điện thoại: 38-3627333
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị nông lâm nghiệp , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hoa Thường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoa Thường
Địa chỉ: Phan Đình Phùng Str., Vinh
Điện thoại: 38-3842085
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:Phan Đình Phùng Str., Vinh…

Cty TNHH Tân An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân An
Địa chỉ: 45 Phan Bội Châu Str., Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 38-3853874
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hoà Hiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Hiệp
Địa chỉ: 104 Nguyễn Sinh Sắc Str., Cửa Nam , Vinh
Điện thoại: 38-3563769
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:104 Nguyễn Sinh Sắc Str., Cửa Nam …

Cty TNHH Tân Hưng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tân Hưng
Địa chỉ: Yên Giang, Vinh Tân , Vinh
Điện thoại: 38-3846507
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Yên Giang, Vinh Tân , Vinh…

Cty TNHH Thái Dương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái Dương
Địa chỉ: 35 Phan Chu Trinh Str., Vinh
Điện thoại: 38-3533090
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,thương mại tổng hợp

Địa chỉ …

Cty TNHH Hà Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Vinh
Địa chỉ: Yên Hoà Hưng Đông Village, Hưng Đông Hamlet, Vinh
Điện thoại: 3514098
Ngành nghề kinh doanh: bia , sx

Địa chỉ doanh nghiệp:Yên Hoà Hưng Đông Village, Hưng Đông Hamlet, Vinh…

Cty TNHH Thái An Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái An Thành
Địa chỉ: 19 Hamlet Mai Hùng, Mai Hung Commune, Quỳnh Lưu Dist.
Điện thoại: 38-3661283
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:19 Hamlet Mai Hùng, Mai …

Cty TNHH Thái Hoàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái Hoàng
Địa chỉ: 4 Kim Đồng Str., Vinh
Điện thoại: 38-3384219
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng,xây dựng , khảo sát, thiết kế & tư

Cty TNHH Hà Dung

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hà Dung
Địa chỉ: 65 Block 10, Trường Thi , Vinh
Điện thoại: 3384440
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh nghiệp:65 …

Cty TNHH Thanh Thành Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Thành Đạt
Địa chỉ: 57 Ngô Gia Tự Str., Vinh
Điện thoại: 38-3353636
Ngành nghề kinh doanh: gạo, lương thực , chế biến & kd,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ

Cty TNHH DVLĐ Thương Binh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH DVLĐ Thương Binh
Địa chỉ: 184 Trường Chinh Str., Vinh
Điện thoại: 3531714
Ngành nghề kinh doanh: cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:184 Trường Chinh …

Cty TNHH Thanh Tùng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Tùng
Địa chỉ: 206 Phan Chu Trinh Str., Vinh
Điện thoại: 38-3384440
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,vận tải , đường bộ,xây dựng , cầu đường, giao thông

Cty TNHH Đường Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đường Thành
Địa chỉ: Đồng Long Đồng Thành, Đồng Thành Commune, Yên Thành Dist.
Điện thoại: 38-3863933
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Đồng Long Đồng Thành, Đồng Thành …

Cty TNHH Thanh Xuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Xuân
Địa chỉ: 213 Kim Tân Str., Hòa Hiếu , Thái Hòa Town
Điện thoại: 38-3881486
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Cty TNHH dược phẩm Nam Vinh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dược phẩm Nam Vinh
Địa chỉ: 102-104 Trần Hưng Đạo Str., Vinh
Điện thoại: 38-3848904
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ

Địa chỉ doanh nghiệp:102-104 Trần Hưng Đạo Str., Vinh…

Cty TNHH Thiên Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Phú
Địa chỉ: 18 Ngô Đức Kế, Nghi Lộc Dist.
Điện thoại: 38-3951174, 3563507
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd,bao bì , giấy, bao bì carton ,

Cty TNHH Đức Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Phong
Địa chỉ: 29 Hà Huy Tập Str., Hà Huy Tập , Vinh
Điện thoại: 3842153
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây dựng và khai khoáng , sx & kd,thủ

Cty TNHH Đức Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Linh
Địa chỉ: 34,36 Hông Bàng Str., Lê Mao , Vinh
Điện thoại: 3842373
Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu , kd

Địa chỉ doanh nghiệp:34,36 Hông Bàng Str., Lê Mao , Vinh…

Cty TNHH thương mại dịch vụ & kỹ thuật Kỷ Lục – VPĐD

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại dịch vụ & kỹ thuật Kỷ Lục – VPĐD
Địa chỉ: 25 Trần Hưng Đạo Str., Cửa Nam , Vinh
Điện thoại: 38-3535074
Ngành nghề kinh doanh: máy móc & thiết bị xây

Cty TNHH Đông Nam á

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đông Nam á
Địa chỉ: 218 Lê Duẩn Str., Vinh
Điện thoại: 38-3830529
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:218 …

Cty TNHH thương mại Đức Thành

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Đức Thành
Địa chỉ: 77 Nguyễn Văn Cừ Str., Vinh
Điện thoại: 38-3830243
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến

Địa chỉ doanh nghiệp:77 Nguyễn Văn Cừ Str., Vinh…

Cty TNHH Đức Chương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Chương
Địa chỉ: 13 Hamlet Quỳnh Vinh, Quỳnh Vinh Commune, Quỳnh Lưu Dist.
Điện thoại: 38-3664024
Ngành nghề kinh doanh: vải bạt & vải công nghiệp, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:13 Hamlet …

Cty TNHH điện tử điện máy Nghệ An

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH điện tử điện máy Nghệ An
Địa chỉ: 78 Nguyễn Thị Minh Khai Str., Vinh
Điện thoại: 38-3849737
Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , tủ lạnh , sx & kd,điện tử , thiết bị

Cty TNHH thương mại Liên Hồng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Liên Hồng
Địa chỉ: 321 Lê Duẩn Str., Vinh
Điện thoại: 38-3562713, 3842509
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:321 Lê Duẩn Str., Vinh…

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Châu

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Châu
Địa chỉ: 18 Tô Hiến Thành Str., Quang Trung , Vinh
Điện thoại: 38-3841465
Ngành nghề kinh doanh: nhà hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:18 Tô Hiến Thành Str., …

Cty TNHH dịch vụ và thương mại Thanh Huyền

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ và thương mại Thanh Huyền
Địa chỉ: 252 Nguyễn Văn Cừ, Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3594588
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH thương mại Minh Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Minh Sơn
Địa chỉ: Diễn Hồng IZ, Diễn Châu
Điện thoại: 38-3677668
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:Diễn Hồng IZ, Diễn Châu…

Cty TNHH thương mại và kỷ thuật Nam Phong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại và kỷ thuật Nam Phong
Địa chỉ: 54 Minh Khai, Hưng Bình , Vinh
Điện thoại: 38-3566333
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa

Cty TNHH dịch vụ Sao Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dịch vụ Sao Mai
Địa chỉ: Village 2 Nghi Phú, Nghi Phú Hamlet, Vinh
Điện thoại: 3511444
Ngành nghề kinh doanh: khí gas , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Village 2 Nghi Phú, Nghi …

Cty TNHH Đại Hiệp

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đại Hiệp
Địa chỉ: 224 Trường Chinh Str., Lê Lợi , Vinh
Điện thoại: 38-3531857
Ngành nghề kinh doanh: vận tải , đường bộ

Địa chỉ doanh nghiệp:224 Trường Chinh Str., Lê Lợi , Vinh…

Cty TNHH tin học Thành Tâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tin học Thành Tâm
Địa chỉ: 15 Phan Bội Châu Str., Vinh
Điện thoại: 38-3533456
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa,tin học , phần

Cty TNHH dệt may và xây dựng Hồng Loan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH dệt may và xây dựng Hồng Loan
Địa chỉ: 83 Đinh Lễ Str., Hưng Dũng , Vinh
Điện thoại: 38-3580199
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Cty TNHH công nghệ Pacific

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ Pacific
Địa chỉ: 129 Nguyễn Thị Minh Khai Str., Lê Mao , Vinh
Điện thoại: 38-3595595
Ngành nghề kinh doanh: viễn thông , thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng

Cty TNHH tin học viễn thông

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH tin học viễn thông
Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai Str., Vinh
Điện thoại: 38-3596999
Ngành nghề kinh doanh: tin học , phần cứng , sx, kd và bảo trì sửa chữa,viễn thông ,

Cty TNHH chế biến nông lâm sản Việt Phương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH chế biến nông lâm sản Việt Phương
Địa chỉ: 99B Nguyễn Trường Tộ Str., Đông Vĩnh , Vinh
Điện thoại: 3531869
Ngành nghề kinh doanh: nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ

Cty TNHH Tinh Chính Nghĩa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tinh Chính Nghĩa
Địa chỉ: Minh Xuân, Minh Hợp Hamlet, Quỳ Hợp Dist.
Điện thoại: 38-3888119
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Cá Vàng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Cá Vàng
Địa chỉ: 2 Quang Trung , Vinh
Điện thoại: 38-3356858
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:2 Quang Trung , Vinh…

Cty TNHH Trang Anh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trang Anh
Địa chỉ: 124 Hồng Bàng Str., Lê Mao , Vinh
Điện thoại: 38-3384314
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,vận tải , sông biển, container & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:124 Hồng …

Cty TNHH Tùng Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tùng Cường
Địa chỉ: Minh Tiến Hamlet, Châu Tiến Commune, Quỳ Châu Dist
Điện thoại: 38-3891111
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Minh Tiến Hamlet, Châu …