Hà Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thông Nguyên

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Thông Nguyên
Địa chỉ: Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 383 1249
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Thông Nguyên, Huyện …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Trịnh

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Trịnh
Địa chỉ: Xã Tân Trịnh, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 3273
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Tân Trịnh, Huyện Quang …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Thành

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Thành
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 7248
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Tân Thành, Huyện Bắc …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Quyết Tiến

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Quyết Tiến
Địa chỉ: Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 6275
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Quyết Tiến, Huyện Quản …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Quảng Ngần

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Quảng Ngần
Địa chỉ: Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 8283
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Quảng Ngần, Huyện Vị …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Quản Rạ

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Quản Rạ
Địa chỉ: Xã Quản Bạ, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 6527
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Quản Bạ, Huyện Quản …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Ngọc Linh

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Ngọc Linh
Địa chỉ: Xã Ngọc Linh, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 6798
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Ngọc Linh, Huyện Vị …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Nấm Dẩn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Nấm Dẩn
Địa chỉ: Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 383 6509
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Cốc Pài, …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Minh Khai

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Minh Khai
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 8651
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường Minh Khai, Thành …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Liên Hiệp

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Liên Hiệp
Địa chỉ: Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 3036
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Thạch

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Kim Thạch
Địa chỉ: Xã Kim Thạch, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 4318
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Kim Thạch, Huyện Vị …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hùng An

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Hùng An
Địa chỉ: Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 2155
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Hùng An, Huyện Bắc …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đông Yên

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Đông Yên
Địa chỉ: Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 389 0010
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Đồng Yên, Huyện Bắc …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đông Hà

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Đông Hà
Địa chỉ: Xã Đông Hà, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 6206
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Đông Hà, Huyện Quản …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bằng Lang

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Bằng Lang
Địa chỉ: Xã Bằng Lang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 1725
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Bằng Lang, Huyện Quang …

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bằng Hành

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Văn Hóa Xã Bằng Hành
Địa chỉ: Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 1645
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Bằng Hành, Huyện Bắc …

Bưu Điện Phường Minh Khai

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Phường Minh Khai
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 388 7651
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường Minh Khai, Thành Phố Hà …

Bưu Điện Huyện Yên Minh

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Yên Minh
Địa chỉ: Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên Minh, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 385 2006
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Yên Minh, Huyện Yên …

Bưu Điện Huyện Xín Mần

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Xín Mần
Địa chỉ: Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 383 6266
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín …

Bưu Điện Huyện Vị Xuyên

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Vị Xuyên
Địa chỉ: Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 6777
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Vị Xuyên, Huyện Vị …

Bưu Điện Huyện Quản Bạ

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Quản Bạ
Địa chỉ: Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 6124
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Tam Sơn, Huyện Quản …

Bưu Điện Huyện Mèo Vạc

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Mèo Vạc
Địa chỉ: Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 387 1102
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo …

Bưu Điện Huyện Đồng Yên

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Đồng Yên
Địa chỉ: Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 389 0019
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang, Tỉnh …

Bưu Điện Huyện Đồng Văn

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 385 6255
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Đồng …

Bưu Điện Huyện Bắc Quang

Tên doanh nghiệp: Bưu Điện Huyện Bắc Quang
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 1361
Ngành nghề kinh doanh: bưu điện

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc …

Xí Nghiệp Xây Lắp Phú Giang

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp Xây Lắp Phú Giang
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 6012
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , vật liệu xây

Nhà Máy Sản Xuất Tấm Lợp Kim Loại

Tên doanh nghiệp: Nhà Máy Sản Xuất Tấm Lợp Kim Loại
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 2020
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , vật

Công Ty Xây Dựng Lắp Số 386

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Lắp Số 386
Địa chỉ: Xã Ngọc Đường, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 7935
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , xây dựng

Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Vạn Lộc

Tên doanh nghiệp: Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Vạn Lộc
Địa chỉ: Xã Ngọc Đường, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 787 6214
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng SHPV

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng SHPV
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 388 8432
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư vấn

Địa chỉ doanh …

Công Ty Xây Dựng Phú Giang

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Phú Giang
Địa chỉ: Thị Trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 9739
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Mai Hoàng

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Mai Hoàng
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 388 1111
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng xây dựng tư

Công Ty Xây Dựng Số 7

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Số 7
Địa chỉ: Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 384 1253
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà doanh nghiệp

Địa …

Công Ty Xây Dựng Số 2

Tên doanh nghiệp: Công Ty Xây Dựng Số 2
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 6246
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HT

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng HT
Địa chỉ: Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 383 6936
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản , nhà doanh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 305

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng 305
Địa chỉ: Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 0527
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng & bất động sản ,

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng Số 9

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng Số 9
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 388 8162
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng &

Ban Xây Dựng Quản Lý Nhà Đất

Tên doanh nghiệp: Ban Xây Dựng Quản Lý Nhà Đất
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 3059
Ngành nghề kinh doanh: quản lý bất động sản

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường …

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vân Tuấn

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Vân Tuấn
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 388 6766
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ …

Công Ty Thương Mại Thành Hưng

Tên doanh nghiệp: Công Ty Thương Mại Thành Hưng
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 2668
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường Minh Khai, …

Công Ty Sản Xuất Thương Mại Đông Á

Tên doanh nghiệp: Công Ty Sản Xuất Thương Mại Đông Á
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 0672
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường …

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Bình Tài

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Bình Tài
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 360 6495
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ …

Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 2831
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ doanh nghiệp:Thị Trấn Việt …

Bộ Phận Xúc Tiến Thương Mại

Tên doanh nghiệp: Bộ Phận Xúc Tiến Thương Mại
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 3566
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại

Địa chỉ doanh nghiệp:Phường Nguyễn Trãi, …

Công An Thị Trấn Yên Minh

Tên doanh nghiệp: Công An Thị Trấn Yên Minh
Địa chỉ: Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 385 2435
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa …

Công An Xã Đạo Đức

Tên doanh nghiệp: Công An Xã Đạo Đức
Địa chỉ: Xã Đạo Đức, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 9452
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa chỉ …

Công An Xã Đồng Tiến

Tên doanh nghiệp: Công An Xã Đồng Tiến
Địa chỉ: Xã Đồng Tiến, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 383 0053
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa chỉ …

Công An Xã Hùng An

Tên doanh nghiệp: Công An Xã Hùng An
Địa chỉ: Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 382 2536
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa chỉ …

Công An Xã Ngọc Đường

Tên doanh nghiệp: Công An Xã Ngọc Đường
Địa chỉ: Xã Ngọc Đường, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 386 7204
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa …

Công An Xã Xuân Giang

Tên doanh nghiệp: Công An Xã Xuân Giang
Địa chỉ: Xã Xuân Giang, Huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 019. 389 3171
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , văn phòng chính phủ

Địa chỉ …