Hà Giang

Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh – CN Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại kỹ thuật Phú Minh - CN Hà Giang. Địa chỉ: Group 30, Minh Khai. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH Thuỷ Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuỷ Linh. Địa chỉ: Group 21 Trần Phú , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd.

Cty TNHH Tỉnh Đào

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tỉnh Đào. Địa chỉ: Group 4, Việt Quang Townlet, Bắc Giang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Thành Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Sơn. Địa chỉ: Group 5, Tran Phu , Ha Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: môi trường,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),xây dựng , dân

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN VỊ XUYÊN

Tên doanh nghiệp: TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN VỊ XUYÊN. Địa chỉ: TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội.

Cty TNHH Thiên Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Phú. Địa chỉ: Group 7, Vị Xuyên Townlet, Vị Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

Tên doanh nghiệp: KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH. Địa chỉ: P.Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,cơ quan nhà nước.

Cty TNHH Thu Thuỷ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thu Thuỷ. Địa chỉ: Group 4, Nguyễn Du Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH thương mại Hùng Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hùng Cường. Địa chỉ: Km7, Đức Thành Sub-hamlet, Đạo Đức Hamlet, Vị Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,chè , sx & kd.

Cty TNHH Sơn Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Hà. Địa chỉ: Group 1B Quang Vân, Việt Quang Townlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Sông Lô

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Lô. Địa chỉ: 274 Trần Phú , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,xây dựng , cầu

Cty TNHH Thái Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái Tuấn. Địa chỉ: Nguyễn Huệ Area, Việt Quang Townlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

TRẠM KIỂM LÂM H.VỊ XUYÊN

Tên doanh nghiệp: TRẠM KIỂM LÂM H.VỊ XUYÊN. Địa chỉ: TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: tư vấn lâm nghiệp.

Cty TNHH Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Bình. Địa chỉ: 73 Group 17, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi..., sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao thông,xây

CHI NHÁNH CÔNG TY DV VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY DV VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. Địa chỉ: TT.Đồng Văn, H.Đồng Văn, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: môi trường, bảo tồn và tổ chức sinh thái.

Cty TNHH Quế Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quế Lâm. Địa chỉ: Group 14, Vị Xuyên Townlet, Vị Xuyên Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ

ĐẠI LÝ KYMDAN

Tên doanh nghiệp: ĐẠI LÝ KYMDAN. Địa chỉ: 222 Trần Phú, P.Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nệm ,sản xuất & bán buôn.

Cty TNHH Minh Đăng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Đăng. Địa chỉ: 35 Group5, Nguyễn Trãi , Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH MTV Hùng Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Hùng Lâm. Địa chỉ: Group 5, Ngọc Đường Hamlet, Hà Giang Townlet. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,xây dựng ,

Cty TNHH Nam Đàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nam Đàn. Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Nhung Nga

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nhung Nga. Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý.

Cty TNHH Kiên Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kiên Cường. Địa chỉ: 92 Group 18 Nguyễn Trãi , Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng.

CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP. Địa chỉ: TT.Bắc Mễ, H.Bắc Mễ, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,thiết bị & dụng cụ.

Cty TNHH Miền Tây

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Tây. Địa chỉ: Group 17, Nguyễn Trãi Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ

KHÁCH SẠN THẢO NGUYÊN

Tên doanh nghiệp: KHÁCH SẠN THẢO NGUYÊN. Địa chỉ: TT.Yên Minh, H.Yên Minh, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: khách sạn.

Cty TNHH Khách Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khách Vân. Địa chỉ: Group 5, Area 3, Vinh Quang Townlet, Hoàng Su Phì Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

TRẠM THÚ Y HUYỆN MÈO VẠC

Tên doanh nghiệp: TRẠM THÚ Y HUYỆN MÈO VẠC. Địa chỉ: TT.Mèo Vạc, H.Mèo Vạc, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học ,phòng khám thú y.

Cty TNHH Hoa Cương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoa Cương. Địa chỉ: Mèo Vạc Townlet, Mèo Vạc Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty TNHH Ban Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ban Mai. Địa chỉ: 100 Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH Đức Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Tiến. Địa chỉ: 357 Nguyễn Trãi Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây lắp điện.

CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC. Địa chỉ: TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm.

Cty thương mại tổng hợp Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại tổng hợp Hà Giang. Địa chỉ: Group 8, Trần Phú , Hà Giang Town (Group 5, Nguyễn Trãi, Hà Giang Town). Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH 307

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 307. Địa chỉ: Tam Sơn Townlet, Quản Bạ Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Ba Đình DBA

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ba Đình DBA. Địa chỉ: Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town (Group 16, Trần Phú , Hà Giang ). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường,

Cty TNHH Bắc Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bắc Nam. Địa chỉ: Group 16, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty CP xây dựng số 2 Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng số 2 Hà Giang. Địa chỉ: Group 12, Nguyễn Trãi , Hà Giang Townlet. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi,

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐƯỜNG

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐƯỜNG. Địa chỉ: X.Ngọc Đường, TX.Hà Giang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học.

Cty sách và thiết bị trường học Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty sách và thiết bị trường học Hà Giang. Địa chỉ: Yet Kieu Str., Nguyen Trai , Ha Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx & kd.

TRƯỜNG MẦM NON

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG MẦM NON. Địa chỉ: TT.Bắc Mễ, H.Bắc Mễ, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học.

Cty CP môi trường đô thị Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP môi trường đô thị Hà Giang. Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo Str., Trần Phú , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: môi trường,xây dựng , dân dụng.

Cty CP thủy điện Nậm Mu

Tên doanh nghiệp: Cty CP thủy điện Nậm Mu. Địa chỉ: Tân Thắng, Tân Thành Hamlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , thuỷ lợi,

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI. Địa chỉ: TT.Việt Quang, H.Bắc Quang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông.

Cty CP cơ khí & khoáng sản Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP cơ khí & khoáng sản Hà Giang. Địa chỉ: 390 Nguyễn Trãi, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd.

Cty CP dược thiết bị y tế Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược thiết bị y tế Hà Giang. Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 2

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 2. Địa chỉ: P.Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học.

Cty CP Cao nguyên Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP Cao nguyên Việt Nam. Địa chỉ: 257 Trần Phú , Hà Giang Town. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM. Địa chỉ: TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông.

Cty chè Hùng An

Tên doanh nghiệp: Cty chè Hùng An. Địa chỉ: Hùng An Townlet, Bắc Quang Dist.. Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd.

Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội – Tỉnh Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội - Tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Townlet. Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng.

Xí Nghiệp Xây Lắp Hùng Lâm

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp Xây Lắp Hùng Lâm. Địa chỉ: Tổ 5 Đường Hữu Nghị, Xã Ngọc Đường, Thị Xã Hà Giang. Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận tải & giao