Hà Giang

Cty TNHH Thuỷ Linh

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thuỷ Linh
Địa chỉ: Group 21 Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3867795
Ngành nghề kinh doanh: lâm sản (trừ gỗ) , khai thác & chế biến, kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 21 …

Cty TNHH Tỉnh Đào

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Tỉnh Đào
Địa chỉ: Group 4, Việt Quang Townlet, Bắc Giang Dist.
Điện thoại: 219-3823409
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 4, Việt Quang Townlet, Bắc Giang Dist.…

Cty TNHH Trường Xuân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Trường Xuân
Địa chỉ: Group 9, Quang Trung , Hà Giang Townlet
Điện thoại: 219-3810711
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,taxi , dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá,du lịch,vận tải , đường

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

Tên doanh nghiệp: KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH
Địa chỉ: P.Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 866 404
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,cơ quan nhà nước

Địa chỉ doanh nghiệp:P.Nguyễn …

Cty TNHH Thu Thuỷ

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thu Thuỷ
Địa chỉ: Group 4, Nguyễn Du Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868619
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 4, Nguyễn Du Str., …

Cty TNHH thương mại Hùng Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH thương mại Hùng Cường
Địa chỉ: Km7, Đức Thành Sub-hamlet, Đạo Đức Hamlet, Vị Xuyên Dist.
Điện thoại: 219-3826434, 2217163
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,nhà hàng,chè , sx & kd
Website: www.hungcuongtea.com

Địa chỉ …

Cty TNHH Thành Sơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thành Sơn
Địa chỉ: Group 5, Tran Phu , Ha Giang Town
Điện thoại: 219-3866464
Ngành nghề kinh doanh: môi trường,nông sản (điều, lạc..) , chế biến & kd (trừ gạo),xây dựng , dân dụng

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN VỊ XUYÊN

Tên doanh nghiệp: TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN VỊ XUYÊN
Địa chỉ: TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 826 325
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & nhà nước ,tổ chức văn hóa & xà hội

Địa …

Cty TNHH Thiên Phú

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thiên Phú
Địa chỉ: Group 7, Vị Xuyên Townlet, Vị Xuyên Dist.
Điện thoại: 219-3826335
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Sơn Hà

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sơn Hà
Địa chỉ: Group 1B Quang Vân, Việt Quang Townlet, Bắc Quang Dist.
Điện thoại: 219-3821313
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 1B Quang Vân, Việt Quang …

Cty TNHH Sông Lô

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Sông Lô
Địa chỉ: 274 Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3866359
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,xây dựng , cầu đường,

Cty TNHH Thái Tuấn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thái Tuấn
Địa chỉ: Nguyễn Huệ Area, Việt Quang Townlet, Bắc Quang Dist.
Điện thoại: 219-3821271
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Nguyễn Huệ Area, Việt Quang Townlet, Bắc …

TRẠM KIỂM LÂM H.VỊ XUYÊN

Tên doanh nghiệp: TRẠM KIỂM LÂM H.VỊ XUYÊN
Địa chỉ: TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 828 202
Ngành nghề kinh doanh: tư vấn lâm nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang…

Cty TNHH Thanh Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Thanh Bình
Địa chỉ: 73 Group 17, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868348
Ngành nghề kinh doanh: gạch, ngói, đá, cát sỏi…, sx & kd,xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng

Cty TNHH Quế Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Quế Lâm
Địa chỉ: Group 14, Vị Xuyên Townlet, Vị Xuyên Dist.
Điện thoại: 219-3825729, 3825552
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , dân dụng,xây dựng , thuỷ lợi,

CHI NHÁNH CÔNG TY DV VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY DV VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: TT.Đồng Văn, H.Đồng Văn, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 856 096
Ngành nghề kinh doanh: môi trường, bảo tồn và tổ chức sinh thái

Địa …

ĐẠI LÝ KYMDAN

Tên doanh nghiệp: ĐẠI LÝ KYMDAN
Địa chỉ: 222 Trần Phú, P.Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 866 994
Ngành nghề kinh doanh: nệm ,sản xuất & bán buôn

Địa chỉ doanh nghiệp:222 Trần Phú, P.Trần …

Cty TNHH Minh Đăng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Minh Đăng
Địa chỉ: 35 Group5, Nguyễn Trãi , Hà Giang
Điện thoại: 219-3867180
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:35 Group5, Nguyễn Trãi , Hà Giang…

Cty TNHH MTV Hùng Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV Hùng Lâm
Địa chỉ: Group 5, Ngọc Đường Hamlet, Hà Giang Townlet
Điện thoại: 219-3810268
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd,xây dựng ,

Cty TNHH Nam Đàn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nam Đàn
Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3860225
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town…

Cty TNHH Nhung Nga

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Nhung Nga
Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3863559
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,xe máy , sx, lắp ráp & đại lý

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Nguyễn …

KHÁCH SẠN THẢO NGUYÊN

Tên doanh nghiệp: KHÁCH SẠN THẢO NGUYÊN
Địa chỉ: TT.Yên Minh, H.Yên Minh, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 852 297
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Yên Minh, H.Yên Minh, Hà Giang…

Cty TNHH Kiên Cường

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Kiên Cường
Địa chỉ: 92 Group 18 Nguyễn Trãi , Hà Giang
Điện thoại: 219-3868085
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:92 Group 18 Nguyễn Trãi …

CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: TT.Bắc Mễ, H.Bắc Mễ, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 841 477
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp ,thiết bị & dụng cụ

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Bắc Mễ, H.Bắc …

Cty TNHH Miền Tây

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Miền Tây
Địa chỉ: Group 17, Nguyễn Trãi Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3862468
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ điện,xây

Cty TNHH Khách Vân

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Khách Vân
Địa chỉ: Group 5, Area 3, Vinh Quang Townlet, Hoàng Su Phì Dist.
Điện thoại: 219-3831447
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Area 3, Vinh …

TRẠM THÚ Y HUYỆN MÈO VẠC

Tên doanh nghiệp: TRẠM THÚ Y HUYỆN MÈO VẠC
Địa chỉ: TT.Mèo Vạc, H.Mèo Vạc, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 871 173
Ngành nghề kinh doanh: sức khỏe & ỵ học ,phòng khám thú y

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Mèo …

Cty TNHH Hoa Cương

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoa Cương
Địa chỉ: Mèo Vạc Townlet, Mèo Vạc Dist.
Điện thoại: 219-3871277, 3867952
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp,xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ doanh nghiệp:Mèo Vạc Townlet, Mèo …

Cty thương mại tổng hợp Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty thương mại tổng hợp Hà Giang
Địa chỉ: Group 8, Trần Phú , Hà Giang Town (Group 5, Nguyễn Trãi, Hà Giang Town)
Điện thoại: 219-3867437
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp
Website: www.pvoilhagiang.com

Cty TNHH 307

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH 307
Địa chỉ: Tam Sơn Townlet, Quản Bạ Dist.
Điện thoại: 219-3846119
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Tam Sơn Townlet, Quản Bạ Dist.…

Cty TNHH Ba Đình DBA

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ba Đình DBA
Địa chỉ: Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town (Group 16, Trần Phú , Hà Giang )
Điện thoại: 219-3867856
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường,

Cty TNHH Bắc Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Bắc Nam
Địa chỉ: Group 16, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868852
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 16, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town…

Cty TNHH Ban Mai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ban Mai
Địa chỉ: 100 Nguyễn Thái Học Str., Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 3866838
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:100 Nguyễn Thái Học Str., Trần …

Cty TNHH Đức Tiến

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Đức Tiến
Địa chỉ: 357 Nguyễn Trãi Str., Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868343
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng,xây lắp điện

Địa chỉ doanh nghiệp:357 Nguyễn Trãi Str., …

CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC
Địa chỉ: TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 826 338
Ngành nghề kinh doanh: thực phẩm

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Vị Xuyên, H.Vị Xuyên, Hà Giang…

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐƯỜNG

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC ĐƯỜNG
Địa chỉ: X.Ngọc Đường, TX.Hà Giang, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 867 261
Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học

Địa chỉ doanh nghiệp:X.Ngọc Đường, TX.Hà Giang, Hà Giang…

Cty sách và thiết bị trường học Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty sách và thiết bị trường học Hà Giang
Địa chỉ: Yet Kieu Str., Nguyen Trai , Ha Giang Town
Điện thoại: 219-3866351, 3868488
Ngành nghề kinh doanh: sách & thiết bị trường học , sx &

TRƯỜNG MẦM NON

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG MẦM NON
Địa chỉ: TT.Bắc Mễ, H.Bắc Mễ, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 841 140
Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Bắc Mễ, H.Bắc Mễ, Hà Giang…

Cty CP xây dựng số 2 Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP xây dựng số 2 Hà Giang
Địa chỉ: Group 12, Nguyễn Trãi , Hà Giang Townlet
Điện thoại: 219-3866430
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ

Cty CP môi trường đô thị Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP môi trường đô thị Hà Giang
Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo Str., Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3866541
Ngành nghề kinh doanh: môi trường,xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh …

Cty CP thủy điện Nậm Mu

Tên doanh nghiệp: Cty CP thủy điện Nậm Mu
Địa chỉ: Tân Thắng, Tân Thành Hamlet, Bắc Quang Dist.
Điện thoại: 3827276
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu xây dựng khác , sx & kd,xây dựng , thuỷ lợi, thuỷ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
Địa chỉ: TT.Việt Quang, H.Bắc Quang, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 821 367
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Việt Quang, …

Cty CP cơ khí & khoáng sản Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP cơ khí & khoáng sản Hà Giang
Địa chỉ: 390 Nguyễn Trãi, Hà Giang
Điện thoại: 219-3866708
Ngành nghề kinh doanh: quặng kim loại, kim loại & khoáng sản , khai thác & kd
Website:

Cty CP dược thiết bị y tế Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Cty CP dược thiết bị y tế Hà Giang
Địa chỉ: 334, Nguyễn Trãi , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3866498,3864821
Ngành nghề kinh doanh: dược phẩm , kinh doanh, bán lẻ,ỵ tế , trang thiết bị

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 2

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 2
Địa chỉ: P.Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 867 263
Ngành nghề kinh doanh: trường tiểu học

Địa chỉ doanh nghiệp:P.Trần Phú, TX.Hà Giang, Hà Giang…

Cty chè Hùng An

Tên doanh nghiệp: Cty chè Hùng An
Địa chỉ: Hùng An Townlet, Bắc Quang Dist.
Điện thoại: 219-3892803
Ngành nghề kinh doanh: chè , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Hùng An Townlet, Bắc Quang Dist.…

Cty CP Cao nguyên Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty CP Cao nguyên Việt Nam
Địa chỉ: 257 Trần Phú , Hà Giang Town
Điện thoại: 219-3868855
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:257 Trần Phú , Hà Giang Town…

TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG THPT VIỆT LÂM
Địa chỉ: TT.Việt Lâm, H.Vị Xuyên, Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 856 205
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông

Địa chỉ doanh nghiệp:TT.Việt Lâm, …

Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội – Tỉnh Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội – Tỉnh Hà Giang
Địa chỉ: Group 5, Nguyễn Trãi , Hà Giang Townlet
Điện thoại: 219-3866599
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng

Địa chỉ doanh nghiệp:Group 5, Nguyễn …

Xí Nghiệp Xây Lắp Hùng Lâm

Tên doanh nghiệp: Xí Nghiệp Xây Lắp Hùng Lâm
Địa chỉ: Tổ 5 Đường Hữu Nghị, Xã Ngọc Đường, Thị Xã Hà Giang
Điện thoại: 0219. 3 868 268
Ngành nghề kinh doanh: vận chuyển & giao thông , vận