Đồng Nai

Cty TNHH Heera Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Heera Vina. Địa chỉ: Tam Phước IZ, Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp nhựa Phú Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp nhựa Phú Lâm. Địa chỉ: Lot 109, Amata IZ., Long Bình , Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd.

Cty TNHH Hố Nai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hố Nai. Địa chỉ: Area 8, Long Bình , Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam. Địa chỉ: No.3, 1A Str., Biên Hoà II IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: keo dán công nghiệp,văn phòng phẩm , sx & kd.

Cty TNHH HMB

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH HMB. Địa chỉ: 37/97 Area 3,Tam Hòa , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd.

Cty TNHH Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Bình. Địa chỉ: Area 8, Long Bình , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH công nghiệp lò xo Bát Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp lò xo Bát Đức. Địa chỉ: I-21F Hố Nai 3 IZ, Trảng Bom Dist. Ngành nghề kinh doanh: lò xo , sx & kd.

Cty TNHH Hóa chất Hsin Sou VN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hóa chất Hsin Sou VN. Địa chỉ: Nhơn Trạch 2 IZ, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp nhựa Leader

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp nhựa Leader. Địa chỉ: Hố Nai IZ, Trảng Bơm Dist., Đồng Nai Prov. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd.

Cty TNHH Hòa Thành A

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hòa Thành A. Địa chỉ: Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp.

Cty TNHH công nghiệp Hung Cheng (Việt Nam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Hung Cheng (Việt Nam). Địa chỉ: 5 Road.1A, Long Bình , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: điện , vật liệu điện , sx & kd.

Cty TNHH hoá chất và môi trường Aureole Mitani Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất và môi trường Aureole Mitani Việt Nam. Địa chỉ: Block D-4-1, Long Bình IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,môi trường.

Cty TNHH công nghiệp Kiến Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Kiến Đạt. Địa chỉ: Lot C6, Str. 7, Long Bình IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: đinh, ốc, vít , sx & kd.

Cty TNHH hoá chất LG Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất LG Vina. Địa chỉ: Gò Dầu IZ, Phước Thái Hamlet, Long Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: nhựa , nguyên liệu thô , sx & kd.

Cty TNHH Công nghiệp Elma Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghiệp Elma Việt Nam. Địa chỉ: Str. 2, Nhơn Trạch 1 IZ, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng,xe máy ,

Cty TNHH Hoàng Trần

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Trần. Địa chỉ: 223 Highway 1, Thanh Hoá Sub-hamlet, Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông.

Cty TNHH công nghiệp Fusheng Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Fusheng Việt Nam. Địa chỉ: 6 Road 3A, Biên Hoà 2 IZ. Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,máy móc & thiết bị xây dựng

Cty TNHH Hoàng Bảo Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Bảo Lâm. Địa chỉ: Long Bình IZ, Long Bình , Biên Hoà city. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến.

Cty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian Ya

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian Ya. Địa chỉ: Str. 10, Nhơn Trạch 1 IZ., Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đá granít , sx & kd.

Cty TNHH Homer Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Homer Việt Nam. Địa chỉ: Lot 2, Str. 19A, Biên Hòa 2 IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp Eagle

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Eagle. Địa chỉ: Lot IX-4, Road 7, Hồ Nai IZ, Trảng Bom Dist. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH Hoàng Vũ T&Q

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Vũ T&Q. Địa chỉ: 3/N5 Area 1, Long Bình Tân , Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng.

Cty TNHH Hồng Chi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Chi. Địa chỉ: 3 Chợ Chiều Str, Thanh Hóa Sub-Hamlet, Hồ Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH công nghiệp Dona Quế Bằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Dona Quế Bằng. Địa chỉ: Group 5, Thạnh Phú Hamlet, Vĩnh Cửu Dist.. Ngành nghề kinh doanh: da giầy , phụ liệu và vật tư ngành da giầy.

Cty TNHH Honey Hall

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Honey Hall. Địa chỉ: Highway 15, Long Bình , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: mật ong , chế biến & kd.

Cty TNHH công nghiệp Đức Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Đức Phát. Địa chỉ: 436 Group 17, Xom 2, Thái Hòa Hamlet, Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp Chin Lansing Rubber Vn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Chin Lansing Rubber Vn. Địa chỉ: Lot 5, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Hưng Bình Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Bình Lợi. Địa chỉ: 27/18 Area 3, Hố Nai , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp chính xác Golden Era

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp chính xác Golden Era. Địa chỉ: Lot 1, Road 2, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH Huada Funiture Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huada Funiture Việt Nam. Địa chỉ: Tam Phước IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam. Địa chỉ: 16 Chợ Chiều, Thanh Hoa, Hố Nai 3 Hamlet, Thống Nhất Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH Hung Ta Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hung Ta Việt Nam. Địa chỉ: Road 25C, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại.

Cty TNHH công nghiệp Broad Bright

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Broad Bright. Địa chỉ: Lot 15, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH Hưng Nhơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Nhơn. Địa chỉ: 158 Highway 1, Hưng Lộc Hamlet, Thống Nhất Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH công nghiệp cao su TAJAN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp cao su TAJAN. Địa chỉ: 5 Str.2A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd.

Cty TNHH Hưng Nghiệp Fosmosa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Nghiệp Fosmosa. Địa chỉ: Nhơn Trạch 3 IZ., Hiệp Phước Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd.

Cty TNHH Hưng Thuận I

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Thuận I. Địa chỉ: Group.11, Area.4, Tân Hoà , Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng ,

Cty TNHH Công nghệ Rock Team (VN)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghệ Rock Team (VN). Địa chỉ: Gò Dầu IZ, Phước Thái Hamlet, Long Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: gốm sứ mỹ nghệ , sx & kd,gốm sứ xây dựng ,

Cty TNHH Hung Yuan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hung Yuan. Địa chỉ: C15 Area 3, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd.

Cty TNHH công nghệ Kaifa Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ Kaifa Việt Nam. Địa chỉ: 1 Chợ Chiều Str., Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.. Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng.

Cty TNHH Hwa Seung Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hwa Seung Vina. Địa chỉ: Kcn Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch. Ngành nghề kinh doanh: giầy thể thao, giầy vải , sx & kd.

Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải. Địa chỉ: Long Khánh 2 Sub-Hamlet, Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại.

Cty TNHH Huyndai-Hysco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huyndai-Hysco Việt Nam. Địa chỉ: Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.. Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd.

Cty TNHH cơ khí Kaomeng ( Việt Nam )

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí Kaomeng ( Việt Nam ). Địa chỉ: Amata IZ., Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,thép , thép xây dựng ,

Cty TNHH Ichong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ichong. Địa chỉ: 1 Line 5A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd.

Cty TNHH Clipsal Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Clipsal Việt Nam. Địa chỉ: Biên Hoà 1 IZ., Biên Hoà. Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , thiết bị điện

Cty TNHH Hyosung Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hyosung Vina. Địa chỉ: Nhơn Trạch 1 IZ., Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.. Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd.

Cty TNHH cơ khí chính xác Huy Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí chính xác Huy Phúc. Địa chỉ: C29, Area 5, Tân Hiệp , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd.

Cty TNHH Jaeill Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Jaeill Việt Nam. Địa chỉ: Lot E9, Str. 5, Loteco IZ., Long Bình , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd.

Cty TNHH Chimei

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chimei. Địa chỉ: 36 Area 9, Tân Phong , Biên Hòa. Ngành nghề kinh doanh: dệt kim , sx & kd.