Đồng Nai

Cty TNHH Heera Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Heera Vina
Địa chỉ: Tam Phước IZ, Biên Hòa
Điện thoại: 61-3512270, 3512273
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tam Phước IZ, Biên …

Cty TNHH công nghiệp nhựa Phú Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp nhựa Phú Lâm
Địa chỉ: Lot 109, Amata IZ., Long Bình , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3936688, 3936689
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd
Website:

Cty TNHH Hố Nai

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hố Nai
Địa chỉ: Area 8, Long Bình , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3985182
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd
Website: www.honaifurnihue.com.vn

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 8, Long Bình …

Cty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam
Địa chỉ: No.3, 1A Str., Biên Hoà II IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836592
Ngành nghề kinh doanh: keo dán công nghiệp,văn phòng phẩm , sx & kd
Website: www.plusvietnam.com.vn

Cty TNHH HMB

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH HMB
Địa chỉ: 37/97 Area 3,Tam Hòa , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3824890
Ngành nghề kinh doanh: thiết bị văn phòng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:37/97 Area 3,Tam Hòa , Biên Hòa…

Cty TNHH công nghiệp lò xo Bát Đức

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp lò xo Bát Đức
Địa chỉ: I-21F Hố Nai 3 IZ, Trảng Bom Dist
Điện thoại: 61-3984670
Ngành nghề kinh doanh: lò xo , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:I-21F Hố Nai …

Cty TNHH Hóa chất Hsin Sou VN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hóa chất Hsin Sou VN
Địa chỉ: Nhơn Trạch 2 IZ, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3549812
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH công nghiệp nhựa Leader

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp nhựa Leader
Địa chỉ: Hố Nai IZ, Trảng Bơm Dist., Đồng Nai Prov
Điện thoại: 61-3984678
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , các sản phẩm nhựa , sx & kd

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hoà Bình

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoà Bình
Địa chỉ: Area 8, Long Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3981818, 3983847
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến
Website: www.hoabinhltd.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Area 8, Long Bình , Biên Hòa…

Cty TNHH hoá chất và môi trường Aureole Mitani Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất và môi trường Aureole Mitani Việt Nam
Địa chỉ: Block D-4-1, Long Bình IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3892219, 3892222
Ngành nghề kinh doanh: hoá chất cơ bản , sx & kd,môi trường

Cty TNHH công nghiệp Kiến Đạt

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Kiến Đạt
Địa chỉ: Lot C6, Str. 7, Long Bình IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3993888
Ngành nghề kinh doanh: đinh, ốc, vít , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot C6, Str. …

Cty TNHH hoá chất LG Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH hoá chất LG Vina
Địa chỉ: Gò Dầu IZ, Phước Thái Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 8-3822168, 3841241
Ngành nghề kinh doanh: nhựa , nguyên liệu thô , sx & kd
Website: www.lgvinachem.com

Địa …

Cty TNHH Hòa Thành A

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hòa Thành A
Địa chỉ: Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 61-3547595
Ngành nghề kinh doanh: thương mại tổng hợp

Địa chỉ doanh nghiệp:Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.…

Cty TNHH công nghiệp Hung Cheng (Việt Nam)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Hung Cheng (Việt Nam)
Địa chỉ: 5 Road.1A, Long Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 3991051
Ngành nghề kinh doanh: điện , vật liệu điện , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:5 …

Cty TNHH Công nghiệp Elma Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghiệp Elma Việt Nam
Địa chỉ: Str. 2, Nhơn Trạch 1 IZ, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560088
Ngành nghề kinh doanh: ô tô , sx phụ tùng,xe máy , sx

Cty TNHH Hoàng Trần

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Trần
Địa chỉ: 223 Highway 1, Thanh Hoá Sub-hamlet, Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3987040, 3674183, 3674183
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , cầu đường, giao thông

Địa chỉ …

Cty TNHH công nghiệp Fusheng Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Fusheng Việt Nam
Địa chỉ: 6 Road 3A, Biên Hoà 2 IZ
Điện thoại: 61-3834566
Ngành nghề kinh doanh: điện lạnh , thiết bị lạnh công nghiệp,máy móc & thiết bị xây dựng

Cty TNHH Hoàng Bảo Lâm

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Bảo Lâm
Địa chỉ: Long Bình IZ, Long Bình , Biên Hoà city
Điện thoại: 61-3987062, 3987063
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến

Địa chỉ doanh nghiệp:Long Bình IZ, Long Bình , …

Cty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian Ya

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp gốm sứ Dian Ya
Địa chỉ: Str. 10, Nhơn Trạch 1 IZ., Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560605, 3560604
Ngành nghề kinh doanh: đá granít , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Str. …

Cty TNHH Hồng Chi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hồng Chi
Địa chỉ: 3 Chợ Chiều Str, Thanh Hóa Sub-Hamlet, Hồ Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3983104
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:3 …

Cty TNHH công nghiệp Dona Quế Bằng

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Dona Quế Bằng
Địa chỉ: Group 5, Thạnh Phú Hamlet, Vĩnh Cửu Dist.
Điện thoại: 61-3971866
Ngành nghề kinh doanh: da giầy , phụ liệu và vật tư ngành da giầy

Địa chỉ …

Cty TNHH Honey Hall

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Honey Hall
Địa chỉ: Highway 15, Long Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3619938
Ngành nghề kinh doanh: mật ong , chế biến & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Highway 15, Long Bình , Biên Hòa…

Cty TNHH công nghiệp Đức Phát

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Đức Phát
Địa chỉ: 436 Group 17, Xom 2, Thái Hòa Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 3984513
Ngành nghề kinh doanh: khuôn mẫu , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:436 Group …

Cty TNHH Homer Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Homer Việt Nam
Địa chỉ: Lot 2, Str. 19A, Biên Hòa 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836532
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 2, …

Cty TNHH công nghiệp Eagle

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Eagle
Địa chỉ: Lot IX-4, Road 7, Hồ Nai IZ, Trảng Bom Dist
Điện thoại: 61-3983300
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng
Website: www.vn.eagle.com

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot IX-4, …

Cty TNHH Hoàng Vũ T&Q

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hoàng Vũ T&Q
Địa chỉ: 3/N5 Area 1, Long Bình Tân , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3933811
Ngành nghề kinh doanh: xây dựng , dân dụng

Địa chỉ doanh nghiệp:3/N5 Area 1, Long Bình Tân …

Cty TNHH Huada Funiture Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huada Funiture Việt Nam
Địa chỉ: Tam Phước IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3512767
Ngành nghề kinh doanh: đồ gỗ gia dụng , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tam Phước IZ., Biên Hòa…

Cty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam
Địa chỉ: 16 Chợ Chiều, Thanh Hoa, Hố Nai 3 Hamlet, Thống Nhất Dist.
Điện thoại: 61-3984988
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ …

Cty TNHH công nghiệp Chin Lansing Rubber Vn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Chin Lansing Rubber Vn
Địa chỉ: Lot 5, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 3984575
Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd

Cty TNHH Hưng Bình Lợi

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Bình Lợi
Địa chỉ: 27/18 Area 3, Hố Nai , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3889504, 38871440
Ngành nghề kinh doanh: thủ công mỹ nghệ , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:27/18 Area 3, …

Cty TNHH công nghiệp chính xác Golden Era

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp chính xác Golden Era
Địa chỉ: Lot 1, Road 2, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3984086
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh …

Cty TNHH Hung Ta Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hung Ta Việt Nam
Địa chỉ: Road 25C, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560026
Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại

Địa chỉ doanh nghiệp:Road 25C, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.…

Cty TNHH công nghiệp Broad Bright

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp Broad Bright
Địa chỉ: Lot 15, Hố Nai 3 IZ., Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3983432, 3983433
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot 15, Hố …

Cty TNHH Hưng Nhơn

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Nhơn
Địa chỉ: 158 Highway 1, Hưng Lộc Hamlet, Thống Nhất Dist.
Điện thoại: 61-3769009
Ngành nghề kinh doanh: gỗ , chế biến,cao su & sản phẩm cao su , sx & kd

Địa …

Cty TNHH công nghiệp cao su TAJAN

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghiệp cao su TAJAN
Địa chỉ: 5 Str.2A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3836367
Ngành nghề kinh doanh: cao su & sản phẩm cao su , sx & kd

Địa chỉ …

Cty TNHH Hưng Nghiệp Fosmosa

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Nghiệp Fosmosa
Địa chỉ: Nhơn Trạch 3 IZ., Hiệp Phước Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560250
Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Nhơn Trạch 3 IZ., …

Cty TNHH Hung Yuan

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hung Yuan
Địa chỉ: C15 Area 3, Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3560212
Ngành nghề kinh doanh: giấy & sản phẩm giấy , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:C15 Area 3, …

Cty TNHH công nghệ Kaifa Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH công nghệ Kaifa Việt Nam
Địa chỉ: 1 Chợ Chiều Str., Hố Nai 3 Hamlet, Trảng Bom Dist.
Điện thoại: 61-3983381
Ngành nghề kinh doanh: xe máy , sx phụ tùng

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty TNHH Hưng Thuận I

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hưng Thuận I
Địa chỉ: Group.11, Area.4, Tân Hoà , Biên Hoà
Điện thoại: 61-3984332
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd,thép , thép xây dựng , sx &

Cty TNHH Công nghệ Rock Team (VN)

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Công nghệ Rock Team (VN)
Địa chỉ: Gò Dầu IZ, Phước Thái Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 61-3541099
Ngành nghề kinh doanh: gốm sứ mỹ nghệ , sx & kd,gốm sứ xây dựng ,

Cty TNHH Hwa Seung Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hwa Seung Vina
Địa chỉ: Kcn Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch
Điện thoại: 61-3549735
Ngành nghề kinh doanh: giầy thể thao, giầy vải , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Kcn …

Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí đúc Duyên Hải
Địa chỉ: Long Khánh 2 Sub-Hamlet, Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 61-3511846
Ngành nghề kinh doanh: đúc kim loại

Địa chỉ doanh nghiệp:Long Khánh 2 Sub-Hamlet, Tam …

Cty TNHH Huyndai-Hysco Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Huyndai-Hysco Việt Nam
Địa chỉ: Tam Phước Hamlet, Long Thành Dist.
Điện thoại: 61-3511410
Ngành nghề kinh doanh: sắt, thép , sản phẩm , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Tam Phước Hamlet, Long Thành …

Cty TNHH cơ khí Kaomeng ( Việt Nam )

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí Kaomeng ( Việt Nam )
Địa chỉ: Amata IZ., Biên Hoà
Điện thoại: 61-3893867, 3893868
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd,thép , thép xây dựng , sx

Cty TNHH Ichong

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Ichong
Địa chỉ: 1 Line 5A, Biên Hoà 2 IZ., Biên Hòa
Điện thoại: 61-3832916, 3931100
Ngành nghề kinh doanh: may mặc , quần áo may sẵn , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:1 …

Cty TNHH Clipsal Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Clipsal Việt Nam
Địa chỉ: Biên Hoà 1 IZ., Biên Hoà
Điện thoại: 61-3836814, 3836670
Ngành nghề kinh doanh: điện , thiết bị điện công nghiệp , sx & kd,điện , thiết bị điện gia

Cty TNHH Hyosung Vina

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Hyosung Vina
Địa chỉ: Nhơn Trạch 1 IZ., Phước Thiền Hamlet, Nhơn Trạch Dist.
Điện thoại: 61-3566000
Ngành nghề kinh doanh: vải, sợi , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Nhơn Trạch 1 IZ., Phước …

Cty TNHH cơ khí chính xác Huy Phúc

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH cơ khí chính xác Huy Phúc
Địa chỉ: C29, Area 5, Tân Hiệp , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3892656
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí tổng hợp , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:C29, …

Cty TNHH Jaeill Việt Nam

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Jaeill Việt Nam
Địa chỉ: Lot E9, Str. 5, Loteco IZ., Long Bình , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3992580, 3992581
Ngành nghề kinh doanh: dệt vải , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:Lot E9, …

Cty TNHH Chimei

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH Chimei
Địa chỉ: 36 Area 9, Tân Phong , Biên Hòa
Điện thoại: 61-3899390, 2600185
Ngành nghề kinh doanh: dệt kim , sx & kd

Địa chỉ doanh nghiệp:36 Area 9, Tân Phong , Biên …