Điện Biên

HIỆU THUỐC HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: HIỆU THUỐC HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2112
Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc,hiệu thuốc ở điện biên,buôn bán thuốc,cửa hàng thuốc ở điện biên

HIỆU THUỐC HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: HIỆU THUỐC HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ 4, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2338
Ngành nghề kinh doanh: nhà thuốc,hiệu thuốc,hiệu thuốc ở điện biên,buôn bán thuốc,cửa hàng thuốc ở điện biên

Địa …

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2187
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức & chính phủ , tổ chức văn hóa & xÃ

BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: PHỐ BẾ VĂN ĐÀN, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 392 4454
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển

BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Địa chỉ: HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Điện thoại: 0230. 3891 234
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,viễn thông

TRẠM THÚ Y HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: TRẠM THÚ Y HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: PHỐ ĐỒNG TÂM, HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5211
Ngành nghề kinh doanh: bác sĩ thú y,trạm thú y,thú y,trạm thú y ở điện biên

Địa chỉ …

XÍ NGHIỆP IN LAI CHÂU

Tên doanh nghiệp: XÍ NGHIỆP IN LAI CHÂU
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0680
Ngành nghề kinh doanh: truyền thông & quảng cáo , in ấn và xuất bản,in ấn,xí nghiệp in,xí nghiệp in

CHI NHÁNH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: TỔ DÂN PHỐ 10, PHƯỜNG THANH TRƯỜNG, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 6896
Ngành nghề kinh doanh: vật liệu đóng gói , máy móc,vật

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – CN HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – CN HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: KHU PHỐ 3, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2026
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân hàng,ngân hàng ở điện

NHÀ KHÁCH UỶ BAN HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: NHÀ KHÁCH UỶ BAN HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ 3, HUYỆN TUẦN GIÁO,
Điện thoại: 0230. 386 2316
Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và nhà khách,nhà khách,khách sạn,khách sạn ở điện

NHÀ KHÁCH UỶ BAN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: NHÀ KHÁCH UỶ BAN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: PHỐ THANH MAI, PHƯỜNG NAM THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 392 5371
Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và nhà khách,nhà

TRẠM THÚ Y THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: TRẠM THÚ Y THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0466
Ngành nghề kinh doanh: bác sĩ thú y,thú y,trạm thú y,trạm thú y ở điện biên

Địa …

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN

Tên doanh nghiệp: NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN
Địa chỉ: HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5115
Ngành nghề kinh doanh: du lịch , khách sạn và nhà khách,nhà khách,khách sạn,khách sạn ở điện biên,nhà nghỉ,

Địa chỉ doanh nghiệp:HUYỆN …

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5172
Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm,bảo hiểm,bảo hiểm y tế,bảo hiểm nhân thọ,công ty bảo hiểm,công ty bảo hiểm ở

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ TÂN GIANG, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2413
Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm,bảo hiểm,bảo hiểm y tế,bảo hiểm nhân thọ,công ty bảo hiểm,công

TRƯỜNG TRUNG HỌC BẢN PHỦ

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TRUNG HỌC BẢN PHỦ
Địa chỉ: BẢN PHỦ, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 382 1259
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trung học,trung học cơ sở,phổ thông trung

TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
Địa chỉ: KHU PHỐ 4, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0002
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,mầm non,trường mầm

QUẦY GAS SỐ 2

Tên doanh nghiệp: QUẦY GAS SỐ 2
Địa chỉ: 15 KHU PHỐ 2, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4783
Ngành nghề kinh doanh: xăng dầu & khí ga , nhà sản xuất &

ĐIỆN LỰC – CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: ĐIỆN LỰC – CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: XÃ NOONG HẸT, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 382 1196
Ngành nghề kinh doanh: điện lực , các công ty,điện lực,trạm điện,xí nghiệp điện,điện,điện nước,điện công

TRƯỜNG QUÂN SỰ

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG QUÂN SỰ
Địa chỉ: XÃ THANH LUÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Điện thoại: 0230. 382 7143
Ngành nghề kinh doanh: trường trung học cơ sở & trung học phổ thông,trường quân sự,trung học,trung học phổ phông,trường ở

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Tên doanh nghiệp: TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN
Địa chỉ: KHU PHỐ 1, PHƯỜNG THANH BÌNH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4459
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , mầm non & mẫu giáo,trường tiểu

BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: THỊ TRẤN TỦA CHÙA, HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5452
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: PHỐ 4, PHƯỜNG HIM LAM, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0402
Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm,bảo hiểm,bảo hiểm y tế,bảo hiểm

CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ 2, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2357
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại,kinh doanh,thương mại,công ty kinh doanh,công ty thương mại ở

CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: 13 PHƯỜNG TÂN THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4311
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại,kinh doanh,thương mại,công ty kinh doanh,công ty

CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP THỊ TRẤN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP THỊ TRẤN TỦA CHÙA
Địa chỉ: THỊ TRẤN TỦA CHÙA, HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5223
Ngành nghề kinh doanh: công ty thương mại,kinh doanh,thương mại,thương nghiệp,thương mại ở điện biên

HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ

Tên doanh nghiệp: HỘI ĐỒNG LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 5228
Ngành nghề kinh doanh: tổ chức lao động,cộng đồng,tổ chức,hội liê minh,hợp tác xÃ,hội đồng liên minh

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Tên doanh nghiệp: TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Địa chỉ: KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TÂN THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 5123
Ngành nghề kinh doanh: hệ thống nước

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: 79 TỔ 24, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4896
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân hàng,ngân

BẢO HIỂM Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: BẢO HIỂM Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: 906 TỔ DÂN PHỐ 9, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 7094
Ngành nghề kinh doanh: bảo hiểm,bảo hiểm,bảo hiểm y tế,bảo

HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 8355
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , trường hướng nghiệp & kỹ thuật,hướng nghiệp,dạy nghề,giáo dục văn

TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Địa chỉ: HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
Điện thoại: 0230. 3891 101
Ngành nghề kinh doanh: công ty viễn thông,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,viễn thông ở điện biên

Địa chỉ …

TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ TÂN GIANG, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2101
Ngành nghề kinh doanh: công ty viễn thông,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,viễn thông ở điện biên

TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: TRẠM VIỄN THÔNG HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: THỊ TRẤN TỦA CHÙA, HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5000
Ngành nghề kinh doanh: công ty viễn thông,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển phát,viễn thông ở điện biên

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 6925
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu chính viễn thông,chuyển

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Tên doanh nghiệp: BƯU ĐIỆN THỊ XÃ MƯỜNG LAY
Địa chỉ: TỔ 7, PHƯỜNG NA LAY, THỊ XÃ MƯỜNG LAY
Điện thoại: 0230. 385 2301
Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ bưu chính,bưu điện,bưu điện ở điện biên,bưu chính,viễn thông,bưu

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN – CN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN – CN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 5714
Ngành nghề kinh doanh: ngân

NHÀ MÁY CƠ KHÍ SÔNG ĐÀ 11

Tên doanh nghiệp: NHÀ MÁY CƠ KHÍ SÔNG ĐÀ 11
Địa chỉ: XÃ THANH MINH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 381 0661
Ngành nghề kinh doanh: cơ khí , nhà thầu, chế biến và sản xuất,cơ khí,máy

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: PHỐ 3, PHƯỜNG MƯỜNG THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 7073
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân hàng,ngân hàng ở điện

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Tên doanh nghiệp: TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Địa chỉ: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4169
Ngành nghề kinh doanh: giáo dục , trường hướng nghiệp & kỹ thuật,hướng nghiệp,dạy

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SẢN PHẨM LG

Tên doanh nghiệp: TRUNG TÂM BẢO HÀNH SẢN PHẨM LG
Địa chỉ: 66 TỔ 8, PHƯỜNG NAM THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 392 6335
Ngành nghề kinh doanh: trang chủ sửa chữa & phòng bảo trì,trung

KHÁCH SẠN THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: KHÁCH SẠN THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ 3B, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2613
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn,khách sạn ở điện biên,nhà nghỉ,nhà khách

Địa chỉ doanh nghiệp:KHU …

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN – CN HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN – CN HUYỆN ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: TỔ DÂN PHỐ 6 PHƯỜNG NAM THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 1288
Ngành nghề kinh doanh:

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2239
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng,thực vật,trạm thực vật,trạm

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CN HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Địa chỉ: THỊ TRẤN MƯỜNG CHÀ, HUYỆN MƯỜNG CHÀ
Điện thoại: 0230. 384 2283
Ngành nghề kinh doanh: ngân hàng,ngân hàng,chi nhánh ngân

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên doanh nghiệp: TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: KHU PHỐ 2A, HUYỆN TUẦN GIÁO
Điện thoại: 0230. 386 2353
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng,thực vật,trạm thực vật,trạm bảo

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: PHỐ ĐOÀN KẾT, HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5251
Ngành nghề kinh doanh: nông nghiệp , hoa quả & cây trồng,thực vật,trạm thực vật,trạm bảo

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN TỦA CHÙA

Tên doanh nghiệp: TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN TỦA CHÙA
Địa chỉ: HUYỆN TỦA CHÙA
Điện thoại: 0230. 384 5419
Ngành nghề kinh doanh: tư vấn nông nghiệp,trạm khuyến nông,hội nông dân,hiệp hội nông dân,hội nông dân ở điện biên,nông dân

KHÁCH SẠN MÂY HỒNG

Tên doanh nghiệp: KHÁCH SẠN MÂY HỒNG
Địa chỉ: 69 Tổ 3, Phường Thanh Bình, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 6300
Ngành nghề kinh doanh: khách sạn,khách sạn,khách sạn ở điện biên,nhà nghỉ,nhà khách

Địa chỉ …

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ MINH ĐƯỢNG

Tên doanh nghiệp: CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ MINH ĐƯỢNG
Địa chỉ: 447 PHƯỜNG TÂN THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Điện thoại: 0230. 382 4328
Ngành nghề kinh doanh: cửa hàng bách hóa,cửa hàng vàng,vàng bạc,đá quý,cửa hàng